Caerfyrddin Penfro

Cymdeithas unite with local community in housing protest


Today (Saturday 13th April) members of Cymdeithas yr Iaith have raised a banner to declare their opposition to a controversial housing development in Penybanc near Ammanford. The banner, which states “Nid yw Sir Gâr ar Werth” ("Carmarthenshire is not for sale"), was raised at the entrance to the site of the proposed development which language campaigners and local people claim will undermine the Welsh-speaking community.

Cymdeithas a Phobl Leol yn uno mewn Protest Tai

Ieuenctid Sir Gâr yn symud protest i mewn i adeilad Cyngor Sir

Cynhaliwyd brotest gan tua 50 o aelodau a chefnogwyr ifanc Cymdeithas yr Iaith yn Sir Gaerfyrddin yn nerbynfa Neuadd y Sir Caerfyrddin heddiw, i fynnu fod Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithredu ar frys i ddiogelu'r iaith a chymunedau Cymraeg yn y sir yn dilyn cyhoeddi ffigurau'r Cyfrifiad.

Esboniodd Sioned Elin, Cadeirydd y Gymdeithas yn lleol:

Safiad Pobl ifanc Sir Gaerfryddin

05/04/2013 - 12:30

Safiad pobl ifanc Sir Gar

Mae'r hyn mae'r Cyngor Sir yn ei benderfynu yn effeithio ar bobl ifanc ond am nad ydyn ni'n ddigon hen i bleidleisio does neb yn gofyn ein barn felly dydy'r mwyafrif o bobl ifanc heb gael unrhyw lais. Dym,a'n cyfle i newid hynny!

Dewch i Dafarn y Glyndwr, Stryd y Frenhines am 12.30 - bydd cyfle ddydd Gwener i bobl ifanc i roi eu galwad i'r Cyngor! ;)

Hefyd bydd:

Campaigners present Welsh-language pledge by 1300 Carmarthenshire people to Council

Today, young members of Cymdeithas yr Iaith presented a pledge signed by over 1300 Carmarthen shire people to the Chair and Deputy CEO of Carmarthenshire County Councoil on the steps of County Hall. The 1300 had pledged to live their lives through the medium of Welsh and to press the Council and other auuthorities to create the conditions to make that possible.

Cyflwyno dros 1300 o addunedau 'Dw i eisiau byw yn Gymraeg' yn Sir Gaerfyrddin

Fe wnaeth y cyflwynydd teledu Heledd Cynwal, Meinir Jones (Ffermio, S4C), Andrew Teilo (Pobl y Cwm), Brian Walters (FUW), Mari, Manon a Gwennan Gravell ynghyg ag aelodau ifanc o Gymdeithas yr Iaith gynrychioli'r 1,500 a mwy o bobl ar draws Sir Gaerfyrddin a arwyddodd adduned 'Dwi eisiau byw yn Gymraeg' wrth eu cyflwyno i ddirprwyaeth o Gyngor Sir Gaerfyrddin.

Ymgyrchwyr yn galw ar Leighton Andrews i weithredu

“Argyfwng? Oes argyfwng?” oedd disgrifiad ymgyrchwyr iaith o araith Leighton Andrews AC mewn cynhadledd yn trafod canlyniadau’r Cyfrifiad heddiw.

Cyflwyno Adduned "Dwi eisiau byw yn Gymraeg" Caerfyrddin

16/03/2013 - 10:30

Cyflwyno Adduned "Dwi eisiau byw yn Gymraeg" Caerfyrddin

Cyfarfod "Dwi eisiau byw yn Gymraeg" - cadw'r pwysau ar Gyngor Sir Gar

06/03/2013 - 19:00

Cyfarfod "Dwi eisiau byw yn Gymraeg" - cadw'r pwysau ar Gyngor Sir Gar

Cyfle i fod yn rhan o'r ymgyrch i bwyso ar Gyngor Sir Gar i'n galluogi i fyw yn Gymraeg

Tafarn y Glyndwr, Heol y Frenhines, Caerfyrddin

Nos Fercher y 6ed o Fawrth am 7pm

Cyfarfod "Dwi Eisiau Byw yn Gymraeg" - Caerfyrddin

04/02/2013 - 19:00

Cyfarfod "Dwi Eisiau Byw yn Gymraeg" - Rhanbarth Caerfyrddin

Dewch i drafod camau nesaf ymgyrch "Dwi eisiau byw yn Gymraeg" yn Sir Gaerfyrddin.

Nos Lun y 4ydd o Chwefror am 7pm yn y Boar's Head, Heol Awst, Caerfyrddin

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Bethan neu Sioned - bethan@cymdeithas.org / sioned@cymdeithas.org neu 01559 384378