Caerfyrddin Penfro

Cyfarfod Cell Penfro

07/11/2013 - 19:30

Cyfarfod Cell Penfro

Tafarn Sinc, Rhos-y-Bwlch (Rosebush)

Y Cyngor Sir, Banciau, Tai - beth yw dy farn ar rai o bynciau trafod ein cyfarfod nesaf?

 

Parti Mawr - Dathlu gyda Chyngor Sir Gâr

08/08/2014 - 14:00

Parti mawr CYngor SIr Gâr

Dathlu fod Cyngor Sir Gâr am roi arweiniad i Gymru gyda strategaeth iaith flaengar newydd

Ymgyrchwyr yn Sir Gâr yw rheng flaen y frwydr dros y Gymraeg. Mae'r hyn sy'n digwydd yma o bwys mawr i dynged yr iaith ym mhob rhan o Gymru.

Dere i barti ar faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr. A fydd rhywun yn sbwylio'r parti a'r strategaeth iaith?

Cyfarfod Cell Penfro

09/10/2013 - 19:30

Bydd croeso i bawb ddod i glywed y diweddaraf am ymgyrch i gael mwy o Gymraeg gan Gyngor  Penfro - a beth gallwn ni gyd wneud; a chlywed am ymgyrchoedd eraill yn y sir.

Am fwy o fanylion neu i drefnu rhannu ceir cysylltwch â Bethan - bethan@cymdeithas.org / 01559 384378

Cyfarfod Cell Penfro - Tafarn Sinc, Maenclochog

7.30 - Nos fercher y 9fed o Hydref

Cymdeithas' Party Invite For County Council

Cymdeithas yr Iaith has presented a party invitation to Terry Davies, Chair of Carmarthenshire County Council and Chris Byrne, Deputy Leader of the Council. The invite is to a party at the Council's unit on the National Eisteddfod field in Llanelli next August. The event, which Cymdeithas expect to attract up to 1000 people, will be designed to celebrate the County Council's new strategy for the future of the Welsh language and Welsh-speaking communities in the county.

Gwahoddiad Parti i Gyngor Sir Gâr

Cyfarfod Pwyllgor Adloniant Eisteddfod Llanelli 2014

25/09/2013 - 19:30
Gigs Sir Gâr - byddwch yn rhan o'r trefnu!

Oeddech chi'n un o'r cannoedd ddaeth i gigs Cymdeithas yr Iaith yn nhref Dinbych eleni ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol? Os oeddech chi, dwi'n siwr y byddwch yn cytuno ei bod hi'n wythnos lwyddiannus iawn i'r Gymdeithas yn y gigs a llongyfarchiadau mawr i'r tîm ddaeth at ei gilydd i drefnu'r wythnos.

Cymdeithas call on Carmarthenshire county council to change course to safeguard the language

In giving evidence to Carmarthenshire County Council's Census Task Group, a delegation from Cymdeithas yr Iaith told the council that there needs to be a total change of course in policies if the Welsh language and communities are to live and thrive in the county.

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Caerfyrddin

14/09/2013 - 11:00
Byddwn yn:
Adrodd nôl ar waith y flwyddyn ddiwethaf
Penderfynu blaenoriaethau’r flwyddyn i ddod
Llunio cynigion ar gyfer Cyfarfod Cyffredinol Cymdeithas yr Iaith
Ethol Cadeiryddion, Ysgrifennydd a Thrysorydd
 
Yn dilyn y cyfarfod blynyddol byddwn yn mynd ati i gynllunio ymgyrchoedd penodol, trafod codi arian, adloniant Eisteddfod Sir Gâr 2014 a mwy.
 
Yn ystod y cyfarfod blynyddol byddwn y ethol:

CYMDEITHAS YR IAITH BRING SHOP TO A STANDSTILL

 
Business came to a standstill in Marks and Spencer's  Carmarthen store  for half an hour this afternoon (Saturday 3rd of August) as members of Cymdeithas yr Iaith refused to pay for their shopping.