Caerfyrddin Penfro

Further evidence of need for planning guidelines on the Welsh language.

Following news that a planning application for 61 houses in Llandovery has been given the go-ahead, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg has expressed further concern that TAN 20 guidelines have yet to be published. 

Sioned Elin of Cymdeithas yr Iaith said:

Prawf pellach o'r angen am ganllawiau cynllunio ar gyfer y Gymraeg

 
Wrth ymateb i'r newyddion fod cais cynllunio ar gyfer datblygiad o 61 o dai yn ardal Llanymddyfri mae Cymdeithas yr Iaith wedi datgan pryder pellach nad yw canllawiau cynllunio ar y Gymraeg, TAN20, yn cael ei ryddhau.

Meddai Sioned Elin o Gymdeithas yr Iaith:

Penybanc housing campaigners present case to Assembly

 
CAMPAIGNERS opposing a housing development in Penybanc Carmarthenshire took their case to the Assembly today.

Ymgyrchwyr tai Penybanc yn cyflwyno eu hachos i’r Cynulliad

Aeth ymgyrchwyr sydd yn gwrthwynebu stad o dai newydd ym Mhenybanc Sir Gaerfyrddin â’u hachos i’r Cynulliad heddiw.
 

'Mark Spencer' comes to town

As 20 members of Cymdeithas yr Iaith picketed the Carmarthen M&S store today over its lack of Welsh during the rebranding, a Cymdeithas member introduced himself as "Mark Spencer" and, dressed in an M&S suit and bowler hat proceeded to tell shoppers through a PA system that "his" company could not be bothered with "petty" concerns such as the Welsh 

'Mark Spencer' yn dod i Gaerfyrddin

Pwyllgor Gigs Eisteddfod Sir Gaerfyrddin 2014

09/05/2013 - 19:00

Bydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal yn Llanelli yn 2014 a Chymdeithas yr Iaith yn awyddus i ddechrau edrych ar adloniant yn ystod yr wythnos.

Byddwn yn cwrdd am y tro cyntaf yng Nghlwb Rygbi Ffwrnes i benderfynu ar leoliad a rhannu syniadau cychwynol. Mae croeso i abwb sydd â diddordeb trefnu adloniant, yn fand/act, neu yn gallu cynnig help gyda hyrwyddo ac ati.

 

Cymdeithas yr Iaith @ Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro 2013

Cymdeithas yr Iaith yn Eisteddfod yr Urdd 2013

Cofiwch ymweld â stondin Cymdeithas yr Iaith ar faes Eisteddfod yr Urdd eleni. Lleolir y Maes ar fferm Cilwendeg ger Boncath, Sir Benfro. Dyma ddigwyddiadau'r wythnos!

Helfa Drysor - helpu Leighton Andrews i ffeindio TAN 20

Penybanc to step up campaign against development

More than 100 people turned out over the weekend in a joint protest between Cymdeithas yr Iaith and Penybanc residents opposing the development of 289 houses, activists heard speakers from the local action group and Cymdedeithas yr Iaith and discussed the next steps of their campaign in the county. There is strong local and county-wide opposition to the development because of the community and the Welsh language impact it would have in Carmarthenshire.

Speaking in the protest Joy Davies of Grŵp Gweithredu Penbanc Action Group said:

Cyfarfod Rhanbarth Caerfyrddin

29/04/2013 - 19:00

Beth sydd yn digwydd nesaf ym Mhenybanc, beth yw hanes grwp tasg y Cyngor Sir sy'n edrych ar y Gymraeg a beth gallwn ni wneud?

Dere i fod yn rhan o'r rhan o'r ateb -

Cyfarfod Rhanbarth Caerfyrddin - Tafarn y Glyndwr, Stryd y Frenhines, Caerfyrddin

Nos Lun 29ain o Ebrill, 2013 am 7pm