Caerfyrddin Penfro

Darganfod Gweinidog ar Helfa Drysor, ond nid canllawiau newydd

Daeth ymgyrchwyr iaith o hyd i Leighton Andrews ar eu helfa drysor ar faes yr Eisteddfod heddiw (Dydd Llun Mai 27) ond doedd dim golwg o’r rheolau cynllunio newydd.

Ym mis Mehefin 2011, daeth ymgynghoriad i ben ar ganllawiau cynllunio newydd - TAN
20 - sydd yn disgrifio sut y dylai awdurdodau ystyried effaith y broses ddatblygu ar y Gymraeg. Cafodd y canllawiau presennol eu cyhoeddi dair blynedd ar ddeg yn ôl.

Cyfarfod Rhanbarth Caerfyrddin

13/06/2013 - 19:00

Mae protest pants, i Gymreigio M&S, angen ei drefnu a byddwn ni'n cwrdd â'r Cyngor Sir ryw bythefnos wedi'r cyfarfod felly cofiwch ddod i gyfrannu.

Tafarn y Glyndŵr, Stryd y Frenhines, Caerfyrddin

Nos Iau y 13eg o Fehefin am 7pm

Further evidence of need for planning guidelines on the Welsh language.

Following news that a planning application for 61 houses in Llandovery has been given the go-ahead, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg has expressed further concern that TAN 20 guidelines have yet to be published. 

Sioned Elin of Cymdeithas yr Iaith said:

Prawf pellach o'r angen am ganllawiau cynllunio ar gyfer y Gymraeg

 
Wrth ymateb i'r newyddion fod cais cynllunio ar gyfer datblygiad o 61 o dai yn ardal Llanymddyfri mae Cymdeithas yr Iaith wedi datgan pryder pellach nad yw canllawiau cynllunio ar y Gymraeg, TAN20, yn cael ei ryddhau.

Meddai Sioned Elin o Gymdeithas yr Iaith:

Penybanc housing campaigners present case to Assembly

 
CAMPAIGNERS opposing a housing development in Penybanc Carmarthenshire took their case to the Assembly today.

Ymgyrchwyr tai Penybanc yn cyflwyno eu hachos i’r Cynulliad

Aeth ymgyrchwyr sydd yn gwrthwynebu stad o dai newydd ym Mhenybanc Sir Gaerfyrddin â’u hachos i’r Cynulliad heddiw.
 

'Mark Spencer' comes to town

As 20 members of Cymdeithas yr Iaith picketed the Carmarthen M&S store today over its lack of Welsh during the rebranding, a Cymdeithas member introduced himself as "Mark Spencer" and, dressed in an M&S suit and bowler hat proceeded to tell shoppers through a PA system that "his" company could not be bothered with "petty" concerns such as the Welsh 

'Mark Spencer' yn dod i Gaerfyrddin

Pwyllgor Gigs Eisteddfod Sir Gaerfyrddin 2014

09/05/2013 - 19:00

Bydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal yn Llanelli yn 2014 a Chymdeithas yr Iaith yn awyddus i ddechrau edrych ar adloniant yn ystod yr wythnos.

Byddwn yn cwrdd am y tro cyntaf yng Nghlwb Rygbi Ffwrnes i benderfynu ar leoliad a rhannu syniadau cychwynol. Mae croeso i abwb sydd â diddordeb trefnu adloniant, yn fand/act, neu yn gallu cynnig help gyda hyrwyddo ac ati.

 

Cymdeithas yr Iaith @ Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro 2013

Cymdeithas yr Iaith yn Eisteddfod yr Urdd 2013

Cofiwch ymweld â stondin Cymdeithas yr Iaith ar faes Eisteddfod yr Urdd eleni. Lleolir y Maes ar fferm Cilwendeg ger Boncath, Sir Benfro. Dyma ddigwyddiadau'r wythnos!

Helfa Drysor - helpu Leighton Andrews i ffeindio TAN 20