Caerfyrddin Penfro

Rhanbarth Sir Gâr-Penfro

Cadeirydd: Sioned Elin / Amy Jones
Swyddog Maes: Elfed Wyn Jones
Rhif Ffôn: 01559 384378

Mae'r rhanbarth yn cwrdd yn rheolaidd – cysyllta am ragor o wybdoaeth

 

 

Digwyddiadau Sir Gâr-Penfro

Digon yw Digon - Cyngor Sir Caerfyrddin

Cadwn Ein Hysgolion.JPGMae Cymdeithas yr Iaith wedi galw am brotest o flaen cyfarfod o'r Pwyllgor Craffu addysg Cyngor Sir Gar i ddangos fod pobl y sir wedi cael digon o agwedd negyddol y Cyngor tuag at ysgolion a chymunedau pentrefol Cymraeg.