Addysg

Herio ELWA - Cyfarfod Cyhoeddus 'Addysg yn Arfon, Pwy sy'n ELWa?

Disgwylir cynulliad da i ddod ynghyd i gyfarfod cyhoeddus ym Mhenygroes, heno nos Lun Medi 29ain, i drafod un o bynciau poeth y dydd. Cynlluniau ELWa a'r bygythiad i'r 6ed dosbarth mewn sawl ysgol yn Arfon sydd wedi ysgogi Cymdeithas yr Iaith i drefnu'r cyfarfod.

Cyngor Sir Caerfyrddin - Dim Pandas yma

cyngor_sir_caerfyrddin.JPGMae aelodau o Gymdeithas yr Iaith wedi mynd ’ llu o bandas at Neuadd y Sir Caerfyrddin am 9am heddiw o flaen cyfarfod Cyngor llawn a fydd yn pleidleisio ar fabwysiadu Cynllun Datblygu Unedol.