Addysg

Cymdeithas ar y ffordd yn y frwydr dros Ysgolion Gwynedd

Ysgol MynyddcerrigBydd aelodau a chefnogwyr Cymdeithas yr Iaith yn gwthio Blwch Postio mawr 75 milltir ar draws sir Gwynedd fel rhan o’r frwydr dros ysgolion pentrefol Cymraeg y sir. Yn ystod y Daith Gerdded hon (wythnos hanner tymor) byddant yn ymweld ag ysgolion y mae Cyngor Gwynedd yn bygwth eu cau yn eu Cynllun Ad-drefnu gan annog trigolion lleol i bostio cannoedd o ymatebion o wrthwynebiad i’r Cynllun.

Dyfodol Ysgolion Pentrefol Gwynedd - Daliwch i Bwyso

Cadwn Ein Hysgolion.JPGMae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar ymgyrchwyr dros ysgolion pentrefol Cymraeg i ddod yn llu i'r brotest yng Nghaernarfon cyn cyfarfod allweddol Cyngor Sir Gwynedd, am 12 o'r gloch Dydd Iau yma (13/12/07). Dywed y Gymdeithas fod y pwysau o gymunedau lleol eisioes wedi llwyddo i newid strategaeth y Cyngor Sir ac mai'r werth yw fod angen pwyso o hyd.

Cymdeithas yn cefnogi Ysgol Llanarthne

Cadwn Ein Hysgolion.JPGFe fydd aelodau o Gymdeithas yr Iaith yn sefyll o flaen adeilad y Cyngor Sir yng Nghaerfyrddin bore fory (Llun 10/12)am 9.30am i ddangos eu cefnogaeth i frwydr cymuned Llanarthne dros gadw eu hysgol.Unwaith eto mae'r Cyngor Sir wedi dangos eu hawydd i wthio eu hagenda drwodd mor gyflym a phosibl heb ystyried barn nac anghenion y gymuned.

Coleg Ffederal Cymraeg - Galw ar y Llywodraeth i gadw addewid

Coleg ffederal CymraegHeddiw (Dydd Mawrth, Tachwedd 27 2007) fe fydd grwpiau ymgyrchu ym maes Addysg Gymraeg yn y Sector Addysg Uwch yn cyflwyno dogfen sylweddol a manwl i'r Gweinidog Addysg er diben hwyluso a phrysuro eu gweithrediad o'i polisi Coleg Ffederal Cymraeg.

Camgymeriad gan Arweinwyr Cyngor Gwynedd

Cadwn Ein Hysgolion.JPGMae Cymdeithas yr Iaith wedi danfon llythyr agored at bob aelod o Gyngor Gwynedd yn galw arnynt i beidio a chefnogi'r cynllun dadleuol i ad-drefnu ysgolion y sir gan fod arweinwyr y Cyngor wedi gwneud camgymeriad sylfaenol o ran ymgynghori cyhoeddus.

Galw ar Lywodraeth y Cynulliad am Arweiniad

Cadwn Ein Hysgolion.JPGMae'n gwbl glir bellach mae nid bygythiad wedi ei gyfyngu i Sir Gaerfyrddin yn unig yw'r bygythiad i ddyfodol yr ysgol bentref sy'n graidd i fywyd cymunedol llawer o bentrefi naturiol Gymraeg.

Apel funud olaf at Gyngor Sir Gwynedd

Cadwn Ein Hysgolion.JPGMae Cymdeithas yr Iaith wedi gwneud apêl funud olaf at arweinydd Cyngor Sir Gwynedd i dynnu nôl y bygythiad i gau dwsinau o ysgolion cynradd Cymraeg, o flaen cyfarfod allweddol heddiw o’r Pwyllgor Craffu Addysg.

Galw ar gyngor Gwynedd i wrando ar lais y bobl

Cadwn Ein Hysgolion.JPGMae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar arweinwyr Cyngor Gwynedd i wrando ar lais y bobl yn dilyn y cyhoeddiad heddiw o strategaeth sy'n bygwth dyfodol degau o ysgolion pentrefol Cymraeg yn y sir.

Cyngor i chwalu Ysgol ac adeiladu 6 ty ar y safle

Cadwn Ein Hysgolion.JPGMae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo'r Cyngor o fod yn fandaliaid sydd ddim ond am wneud elw wrth ymateb i'r newyddion ysgytwol fod Cyngor Sir Gar am chwalu Ysgol Mynyddcerrig. Dim ond mis sydd ers i'r ysgol gau a nawr mae'r Cyngor wedi gwneud cais am ganiatad cynllunio i ddatblygu 6 ty ar y safle.

Croesawu Penderfyniad Cyngor Sir Powys ar Ddyfodol Ysgolion Bach

Cadwn Ein Hysgolion.JPGMae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu penderfyniad Cyngor Sir Powys ar ddyfodol nifer o ysgolion gwledig yn y Sir. Dywedodd Dafydd Morgan Lewis ar ran y Gymdeithas:"Yr ydym yn cydymdeimlo yn arw â rhieni a phlant yn ysgolion Thomas Stephens ym Mhontneddfechan ac Ysgol Gynradd Llangurig sy'n wynebu cael eu cau.