Addysg

Galw am resymoli cadarnhaol yn Sir Ddinbych

Cadwn Ein Hysgolion.JPGMae Cymdeithas yr Iaith wedi danfon e-bost at bob aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Dinbych o flaen eu cyfarfod Ddydd Mawrth pan fyddant yn ystyried y bosibiliad o gau hyd 11 o ysgolion pentre - y mwyafrif ohonynt yn rhai Cymraeg eu cyfrwng.

Pwysigrwydd gweinyddu trwy gyfrwng y Gymraeg a diogelu Ysgolion Pentref

Vernon Morgan Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn croesawu penderfyniad Cyngor Sir Gâr i benodi Cymro Cymraeg (Vernon Morgan) i'r swydd o Gyfarwyddwr Addysg. Gobeithio y bydd yn sylweddoli pwysigrwydd gweinyddu trwy gyfrwng y Gymraeg, a bydd yn sylweddoli pwysigrwydd ysgolion bychan pentrefol i'w cymunedau.

Galw ar y gweinidog i dderbyn dirprwyiaeth i drafod dyfodol ysgolion pentref

Jane Davidson Fe ymgasglodd dros 70 o bobl, a oedd yn cynrychioli cymunedau sydd tan fygythiad yn Sir Gaerfyrddin, yng Ngwesty'r Stag & Pheasant Carmel heno, fel y cam cyntaf yn y broses o sefydlu fforwm newydd yn Sir Gaerfyrddin, a fydd yn ymgyrchu dros ddiogelu a datblygu ein hysgolion pentrefol yn ganolfannau addysg a datblgyu cymunedol.

Deiseb Swydd Cyfarwyddwr Addysg Sir Gâr

Martin Morris Mae'r ddeiseb ganlynol ar gael yn awr i'w lawrlwytho o wefan y Gymdeithas. Pwyswch yma i lawrlwytho'r ffeil (pdf) 76KBRydym ni sydd wedi arwyddo isod yn:1) gofyn i’r Arweinydd ac i Fwrdd Gweithred

Cyngor Sir wedi camarwain Gweinidog Addysg y Cynulliad

Cadwn Ein Hysgolion.JPG Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cael ei ddal yn ceisio camarwain Gweinidog Addysg y Cynulliad ynghylch eu cynllun dadleuol i gau degau o ysgolion pentrefol Cymraeg yn y sir.

Cyngor Sir Gâr yn damsgyn ar gymunedau

Cadwn Ein Hysgolion.JPG Yn dilyn cyfarfod o Gyngor Sir Caerfyrddin y bore yma pryd y derbyniwyd penderfyniad Bwrdd Gweithredol y Cyngor i fabwysiadu Strategaeth o gau dros 30 o ysgolion pentrefol Cymraeg, cyhoeddodd Cymdeithas yr Iaith y bydd yn ymgyrchu’n ddygn dros gael gwared â’r Strategaeth ac yn sicrhau y bydd llais y cymunedau sydd dan fygythiad yn cael ei glywed.

Corfforaeth Breifat yn cymryd drosodd Cyngor Sir Gâr

Cadwn Ein Hysgolion.JPG Mae Cymdeithas yr Iaith wedi gwneud apêl funud olaf dros y penwythnos ar i gynghorwyr Sir Gaerfyrddin beidio â chaniatau i’w cyngor sir gael ei weithredu fel corfforaeth breifat yn hytrach na fforwm democrataidd y bobl.

Chwalu’r Consensws

Cadwn Ein Hysgolion.JPG Mae Cymdeithas yr Iaith wedi rhyddhau gwybodaeth heddiw sy'n chwalu honiad arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, Meryl Gravell, fod consensws gwleidyddol ynghylch eu strategaeth gontrofersial i geisio cau bron bob ysgol sydd â llai na hanner cant o blant yn y sir. Mewn ymateb i'r Gymdeithas, dywed Plaid Cymru a'r Blaid Geidwadol eu bod yn gwrthwynebu'r strategaeth.

Galw ar Gynghorwyr Llafur i ymgynghori â phobl Sir Gâr

Cadwn Ein Hysgolion.JPG Mae Cymdeithas yr Iaith wedi gofyn i Gynghorwyr Llafur ar Gyngor Sir Caerfyrddin - i beidio a rhoi cefnogaeth i'r Strategaeth gontrofersial newydd a allai olygu cau dros 30 o ysgolion pentrefol Cymraeg hyd nes bod 6 mis o ymgynghori eang wedi bod trwy't sir ar egwyddorion y strategaeth.

Cyngor Sir yn gwrthod rhoi darlun llawn!

Cadwn Ein Hysgolion.JPG Mae Cyngor Sir Caerfyrddin unwaith eto heddiw’n lansio ei strategaeth amhoblogaidd i “foderneiddio” addysg – a hynny dros fis cyn y bydd y cynghorwyr yn trafod y mater ar yr 8ed Rhagfyr gan ddangos dirmyg at ddemocratiaeth.