Addysg

Cyngor yn Cilio!

cyngor_sir_caerfyrddin.JPG Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cael ei hysbysu na bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn trafod eu strategaeth ddadleuol o gau 30 ysgol pentrefol Cymraeg, wedi’r cyfan, ddydd Mercher nesaf.

Maen nhw’n chwerthin am ben canllawiau’r Cynulliad

Cadwn Ein Hysgolion.JPG Yn dilyn penderfyniad Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin – yn eu cyfarfod heddiw i dderbyn argymhelliad y Cyfarwyddwr Addysg i gymeradwyo strategaeth a fydd yn arwain at gau dros ddau ddwsin o ysgolion pentrefol Cymraeg, mae Cymdeithas yr Iaith wedi gofyn am ymyrraeth gan Weinidog Addysg y Cynulliad – Jane Davidson – o flaen y cyfarfod o’r Cyngor llawn yr wythnos nesaf.

Cyngor Sir yn cyhoeddi Rhyfel yn erbyn Cymunedau Pentrefol Cymraeg

cyngor_sir_caerfyrddin.JPG Heddiw, gwnaeth Cyngor Sir Caerfyrddin sioe fawr o gyhoeddi eu strategaeth nhw ar gyfer addysg yn y sir. A’u strategaeth nhw oedd hi – wedi’i chreu yn gyfangwbl gan swyddgion yn Neuadd y Sir.

Coleg Ffederal Cymraeg ar daith - Rhagflas o'r hyn allai fod! Medi 6 - 11 2004

Protest Coleg Ffederal Am un wythnos, fe ddaw Coleg Ffederal Cymraeg yn realiti wrth i Gymdeithas yr Iaith drefnu’r wythnos nesaf chwe chwrs mewn lleoliadau trwy Gymru’n amrywio o ddarlithfa coleg i ysgol bentre, o festri capel i glwb cymdeithasol ac o theatr i daith gymunedol.

Coleg Ffederal Gymraeg ar daith

Protest Coleg Ffederal Am 2pm heddiw, wrth Uned Prifysgol Cymru ar Faes yr Eisteddfod, bydd Cymdeithas yr Iaith yn cynnal Seremoni Gyhoeddi ein COLEG FFEDERAL CYMRAEG AR DAITH. Yn uchafbwynt i’r seremoni, bydd Catrin Dafydd (Llywydd U.M.C.A. 2003-4 ac arweinydd yr ymgyrch dros Goleg Cymraeg) yn darllen “Siarter Gymdeithasol” (yn hytrach na brenhinol !) ein Coleg Ffederal Cymraeg ar daith.

Swyddogion yn rheoli Cyngor Caerfyrddin

cyngor_sir_caerfyrddin.JPG Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cael ar ddeall fod Tîm Rheoli Swyddogion Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cymryd arnynt eu hunain - heb ofyn i gynghorwyr etholedig - i fabwysiadu cynllun dadleuol a allai olygu cau llawer o ysgolion pentrefol yn y sir.

Dim lle i Elwa yn ein Hysgolion Uwchradd!

Logo Elwa Mewn protest ar faes Eisteddfod yr Urdd heddiw (Dydd Gwener 04/06/04), bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn datgan na ddylai y cwango addysg ELWA ymyrryd gyda'n hysgolion uwchradd trwy eu hamddifadu o'r chweched dosbarth. Bydd y brotest yma yn cychwyn wrth uned Cymdeithas yr Iaith am 1 o'r gloch.

Gweddnewid Addysg a Datblygu Cymunedol

Mae Cymdeithas yr Iaith yn ddigon hy heddiw (Mercher 19eg) i gyhoeddi pamffled polisi newydd yn galw ar Lywodraeth y Cynulliad, a'r Cynghorau Sir newydd y mis nesaf, nid yn unig i gydnabod llwyddiant Ysgolion Pentrefol ond hefyd i fabwysiadu fformiwla eu llwyddiant fel sylfaen strategaeth ar gyfer yr sardaloedd trefol hefyd o ran sicrhau llwyddiant addysgol ac adfywiad cymunedol.

Swyddogion Addysg yn chwerthin am ben pobl Sir Gar

cyngor_sir_caerfyrddin.JPG Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo Swyddogion Addysg Sir Gaerfyrddin o chwerthin am ben cynghorwyr etholedig a phobl Sir Gâr trwy gyhoeddi fod y dyddiad cau ar gyfer sylwadau ar gynllun pwysig a dyddiad cyhoeddi'r cynllun terfynol ar yr un dydd - a hwnnw'n Wyl Banc !

Brwydr Ysgol Hermon

Wrth groesawu penderfyniad yr Uchel Lys i ganiatau i rieni Ysgol Hermon wrandawiad llawn o'u hachos yn erbyn cau ysgol y pentre, mae Cymdeithas yr Iaith yn galw ar bobl Cymru i gyfrannu at gronfa Ymgyrch Genedlaethol Hermon.