Addysg

A fydd Cyngor Sir Gâr yn cau'r drws ar faes Sioe Llanelwedd?

Cadwn Ein Hysgolion.JPG Am 11.00am ddydd Mawrth (19/7), bydd Cymdeithas yr Iaith yn cynnal piced o bafiliwn Cyngor Sir Caerfyrddin ar faes y Sioe Frenhinol Gymreig yn Llanelwedd. Byddwn yn tynnu sylw at yr eironi mai Sir Caerfyrddin sy'n noddi'r sioe eleni sy'n benllanw ymdrechion ei cymunedau gwledig, ac eto fod y Cyngor Sir yn cesio cau degau o'u hysgolion pentrefol.

Peidiwch â siarad am Bolisiau Iaith – Gweithredwch nhw!

Vernon Morgan Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cysylltu gyda Mark James, Prif Swyddog Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin, wedi derbyn cwynion gan brifathrawon fod Vernon Morgan, y Cyfarwyddwr Addysg newydd, wedi trin y Gymraeg gyda dirmyg mewn cynhadledd a gynhaliwyd ddoe yng Ngholeg y Drindod ar gyfer prifathrawon i esbonio’r strategaeth a allai arwain at gau degau o ysgolion pentrefol Cymraeg.

Mae modd sicrhau dyfodol i Ysgol Gymraeg Garnswllt.

garnswllt.jpg Ar y diwrnod y cynhelir cyfarfodydd ymgynghori a allent benderfynu dyfodol Ysgol Gymraeg Garnswllt, y mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar gynghorwyr Sir Abertawe i roi ystyriaeth i gynllun cadarnhaol a allai gadw a datblygu’r ysgol.

Datblygiad newydd yn y frwydr dros ysgolion pentrefol

Cadwn Ein Hysgolion.JPG Dywedodd Cyfarwyddwr Addysg Sir Gaerfyrddin, Vernon Morgan wrth ddirprwyaeth o Gymdeithas yr Iaith mewn cyfarfod yn Neuadd y Sir ddoe, Llun 13eg, y bydd 'Papur Esboniadol' yn cael ei gyhoeddi ar ddiwedd Awst yn gosod allan rhesymau'r Cyngor dros eu Strategaeth Addysg ddadleuol. Bydd croeso i sylwadau'r cyhoedd mewn ymateb i'r papur hwn.

Galw ar y gwrthbleidiau i drechu'r Llywodraeth er mwyn ysgolion pentrefol Cymraeg.

Cadwn Ein Hysgolion.JPG Mewn protest (3.30pm heddiw Llun 30/5) wrth uned Llywodraeth y Cynulliad ar faes Eisteddfod yr Urdd, bydd Cymdeithas yr Iaith yn galw ar y gwrthbleidiau ac A.C’au Llafur sy’n gefnogol i ysgolion pentrefol i ymuno i drechu’r llywodraeth yn y Cynulliad, fel y llwyddwyd i’w wneud o ran ffioedd myfyrwyr yr wythnos ddiwethaf.

Cyngor Sir Gâr yn cyhoeddi Maes y Gâd!

Cadwn Ein Hysgolion.JPG Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo Cyngor Sir Caerfyrddin o “gymhellion gwleidyddol sinicaidd” wrth gyhoeddi amserlen i drafod y bosibiliad o gau degau o ysgolion pentrefol Cymraeg y sir.

'Moderneiddio' Iaith Sir Gaerfyrddin

cynhadledd_ir_wasg_addysg_caerfyrddin.jpg Mae Cymdeithas yr Iaith yn datgelu heddiw gynlluniau Cyngor Sir Gaerfyrddin i gyhoeddi ei rhestr du cyntaf o ysgolion pentre i’w cau yn ystod Mehefin. Disgwylid y cyhoeddiad ar ddechrau'r flwyddyn, ond y mae wedi cael ei ddal yn ôl tan yn awr.

Cyfarfod gyda Jane Davidson yn Eisteddfod yr Urdd

Jane Davidson Yn wyneb gwrthodiad Jane Davidson unwaith yn rhagor i gwrdd ag ymgyrchwyr dros ysgolion pentrefol, cyhoeddwyd heddiw y bydd Cymdeithas yr Iaith yn trefnu’r cyfarfod ei hunan.

Jane Davidson yn rhwystro symudiadau at Goleg aml-safle Cymraeg

Protest Coleg Ffederal Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cwyno wrth Jane Davidson ei bod wedi gwastraffu blwyddyn gyfan yn gohirio penderfyniad ar gais syml a allai arwain at sefydlu Coleg Aml-safle Cymraeg wedi chwarter canrif o ymgyrchu.

Llongyfarchiadau Sir Ddinbych

Cadwn Ein Hysgolion.JPG Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw ar Gyngor Sir Caerfyrddin i ddilyn esiampl Cyngor Sir Ddinbych, sydd wedi rhoi heibio am y tro eu cynlluniau i gau llawer o ysgolion pentrefol Cymraeg, ac i ymgynghori yn hytrach gyda'r cymunedau lleol.