Adloniant

Gigs Cymdeithas Eisteddfod Wrecsam: rhan o weithredu cymunedol

logo-gigs-wrecsam-2011.jpgYn ystod y flwyddyn pryd y cyhoeddwyd araith "Tynged yr Iaith 2 - Dyfodol ein Cymunedau", mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhoeddi y bydd y gigs a gynhelir yn ystod wythnos yr Eisteddfod yn rhan o ymgyrchoedd gweithredu cymunedol.

Lluniau Gwyl Parc 2010

Dafydd Iwan yn dod yn ôl at ei Wreiddiau

dafydd_iwan.jpgMae Cymdeithas yr Iaith wedi trefnu wythnos lawn o weithgarwch gyda'r nos ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol y Bala.

Cefnogi Gwyl Macs

Gwyl MacsMae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhoeddi ei bod yn bartner yn un o Wyliau mwyaf newydd Cymru sy'n digwydd yng Nghaerfyrddin y penwythnos hwn. Cynhelir Gwyl Macs ar faes y Sioe Nant y Ci ger Caerfyrddin ar Ddydd Sadwrn 1/9 a Dydd Sul 2/9.

Tocynnau Gŵyl Grug 2007 ar Werth Rwan!

Gigs Steddfod yr WyddgrugAeth tocynnau ar gyfer Gigs Tafod Steddfod 2007 Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar werth heddiw. Mae’r tocynnau ar gael o flaen llaw drwy gysylltu a Swyddfa’r Gymdeithas yn Aberystwyth (01970 624501, dafydd@cymdeithas.org) neu drwy alw heibio i’r Bar Smwddi ar Stryd Wrecsam yng nghanol tref Yr Wyddgrug.

Cyhoeddi Wythnos o Adloniant yn Eisteddfod yr Wyddgrug 2007

Gigs Steddfod yr WyddgrugRadio Luxembourg, Genod Droog, Meic Stevens, Bob Delyn, Elin Fflur, Y Sibrydion, Gai Toms, Huw Chiswell, Elin Fflur, Cowbois Rhos Botwnnog, Y Ffyrc, Steve Eaves a’r Band, Brigyn…. Dim ond rai o’r dros dri deg o artistiaid fydd yn perfformio mewn wythnos o gigs fydd yn cael eu cynnal gan Gymdeithas yr Iaith yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yn yr Wyddgrug eleni.

Cowbois ar Daith

Taith TafodMae Tîm Adloniant Cymdeithas yr Iaith yn falch iawn o gyhoeddi mai Cowbois Rhos Botwnnog fydd y prif fand ar ail Daith Tafod sydd i’w chynnal ym mis Ebrill. Bydd Yucatan a Mr Huw hefyd yn ymuno â nhw wrth iddynt ymweld â phob cwr o Gymru.

Lansio Brwydr y Bandiau 2007

Taith TafodMae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, wedi cyhoeddi cystadleuaeth Brwydr y Bandiau 2007 gyda’r ffeinal i’w chynnal yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yn Yr Wyddgrug fis Awst, a phecyn gworbrau gwych fel arfer i’r enillwyr. Nôd y gystadleuaeth yw dod o hyd i a rhoi llwyfan i dalentau newydd Cymraeg a rhoi hwb ymlaen iddynt fod yn llwyddianus yn y Sin Roc Gymraeg am flynyddoedd i ddod.

Y Ffyrc ar Daith Tafod

Taith TafodMae Tîm Adloniant Cymdeithas yr Iaith yn falch iawn i allu cyhoeddi mae'r Ffyrc fydd y prif fand i berfformio ar y Daith Tafod cyntaf. Mae'n argoeli'n dipyn o sioe hefyd gan y bydd Kentucky AFC ac enillwyr Brwydr y Bandiau 2006, Amlder, yn cefnogi.

Noson John Peel Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Noson John PeelMae Radio 1 wedi datgan mai 12 Hydref yw dyddiad Diwrnod John Peel eleni. Ledled y byd, bydd gigs a digwyddiadau cerddorol yn cymryd lle, i gofio am y dyn a wnaeth gymaint dros gerddoriaeth amgen. Bydd Cymdeithas yr Iaith yn ymuno â nhw gan gynnal noson arbennig yn y Greeks ym Mangor Uchaf.