Ceredigion

Penwythnos Brwydr y Bandiau yn Aberystwyth

logo_adloniant_tafod.jpgUn o brif amcanion Grŵp Adloniant Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ydy hybu talentau ifanc cerddoriaeth Cymraeg. Yn dilyn llwyddiant y gystadleuaeth yn Eisteddfod 2002 a 2003, bydd y Gymdeithas unwaith eto yn cynnal cystadleuaeth ‘Brwydr y Bandiau’ yn Eisteddfod Casnewydd 2004.

Herio Cyngor Newydd Ceredigion

 crestceredigion.gif Dros y pedair mlynedd diwethaf, daeth yn boenus o amlwg fod arweinwyr Cyngor Ceredigion wedi methu yn llwyr a diogelu yr iaith gymraeg a chymunedau Cymraeg y sir.

Aelodau Ifanc yn datgan gwrthwynebiad i bolisiau tai Cyngor Ceredigion

deddf_eiddo.gifAm 9.30 o'r gloch dydd Iau yma (Hydref 30), bydd rhai o aelodau ifanc Cymdeithas yr Iaith yng Ngheredigion yn cyflwyno deiseb i Dai Lloyd Evans, Arweinydd y Cyngor Sir. Mae'r ddeiseb yn mynegi gwrthwynebiad i'r polisiau tai a amlinellir yn y Cynllun Datblygu Unedol presennol ac yn galw ar y Cyngor i weithredu strategaeth gyflawn er lles cynunedau Cymraeg y sir.

Cyngor Byddar Ceredigion

 crestceredigion.gif Yn dilyn cyfarfod o gabinet Cyngor Ceredigion a gynhaliwyd yr wythnos yma mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cyhuddo arweinyddiaeth y Cyngor o fethuín llwyr ag ymateb i ddyheadau pobl y sir, gan baratoi Cynllun Datblygu Unedola fydd yn sicrhau dyfodol i gymunedau lleol aír iaith Gymraeg.

Galw ar McDonalds i barchu ein hiaith a'n Cymunedau

deddf_iaith_newydd.gifYn Aberystwyth prynhawn dydd Sadwrn (27/09/03) , am 1pm, cynhaliodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yr ail brotest mewn cyfres yn erbyn cwmni McDonalds. Prif fwriad y brotest oedd galw ar y cwmni i gynnig gwasanaeth Cymraeg cyflawn. Ar yr un pryd, roedd y protestwyr yn galw ar y cwmni i gefnogiír economi leol, trwy wneud defnydd o gynnyrch amaethwyr lleol.

Gwersylla ar dir Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion

 crestceredigion.gif Ers 9 o'r gloch neithiwr, mae nifer o aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi sefydlu gwersyll ar gae sy'n perthyn i'r Cynghorydd Dai Lloyd Evans - Arweinydd Cyngor Ceredigion, Mae'r cae ar gyrrion Tregaron ac oddi mewn i ffiniau y Cynllun Datblygu Unedol dadleuol Ceredigion, sy'n argymell codi 6,500 o dai dros y blynyddoedd nesaf.