Addysg

Welsh Education in Pembrokeshire - time to act

As Pembrokeshire County Council discussed the finding of a recent consultation on Welsh medium education in the county Bethan Williams, Dyfed Area Officer for Cymdeithas yr Iaith said:

Addysg Gymraeg yn Sir Benfro - angen gweithredu

Wedi i Gyngor Sir Penfro ymateb i argymhellion ymgynghoriad diweddar i addysg Gymraeg yn y sir dywedodd Bethan Williams, Swyddog Maes Cymdeithas yr Iaith:

'Addysg Gymraeg i Bawb' medd arolwg barn

Mae mwyafrif clir o bobl Cymru eisiau gweld cwricwlwm addysg sy'n sicrhau bod pob disgybl yn gadael yr ysgol gyda'r gallu i gyfathrebu'n Gymraeg yn effeithiol, yn ôl canlyniadau arolwg barn YouGov/Cymdeithas yr Iaith a gafodd ei ryddhau heddiw (Dydd Llun, Tachwedd 10fed). 

Croesawu symudiad at gwricwlwm Cymreig

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu'r datganiad interim gan yr Athro Donaldson a gyhoeddwyd heddiw, ac yn dweud fod yr egwyddorion a restrir yn cadarnhau'r ddadl dros sicrhau fod pob disgybl yn dod i allu cyfathrebu'n Gymraeg. Mewn llythyr at y Gweinidog Addysg Huw Lewis mae'r Athro Donaldson, a gomisiynwyd gan y llywodraeth i wneud adolygiad o'r cwricwlwm, yn rhestru'r egwyddorion a ddylent fod yn sail i gwricwlwm newydd.

Adolygiad Cwricwlwm: Pwy sy'n deall pwysigrwydd y Gymraeg?

Cwestiynau am Adolygiad Cwricwlwm Donaldson

Annwyl Weinidog, 

Toriadau pellach Cymraeg i Oedolion - cwestiynau am ‘ddidwylledd’ Carwyn Jones

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi condemnio toriadau pellach o bron i £700,000 i Gymraeg i Oedolion a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw.  

Gweithredwch er mwyn sicrhau addysg Gymraeg i bawb - neges i adolygiad Donaldson

"Gweithredwch argymhellion yr arbenigwyr", dyna neges Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wrth bwyllgor sy'n adolygu'r cwricwlwm addysg, gan fynnu na ddylai fod rhagor o oedi rhag cyflwyno addysg Gymraeg i bob plentyn.  

Tystiolaeth i Adolygiad Donaldson

"ENOUGH IS ENOUGH" - Cymdeithas tell Council

Cymdeithas yr Iaith has sent a message to every councillor in Ceredigion ahead of a key Council meeting next Wednesday (18/6) which will decide the fate of a number of Welsh-medium village schools in the county.