Addysg

Buddugoliaeth Ysgol Carno - gobaith i gymunedau eraill

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu argymhelliad gan bennaeth addysg Cyngor Powys i gadw Ysgol Carno ar agor fel rhan o’i chynlluniau ad-drefnu addysg.

'Shock' over scarce Welsh language training funding

LESS than four thousand pounds out of a seventeen million pound budget was spent on Welsh medium community education for adults, according to figures given to Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

'Ysgytwad’ cyn lleied o wariant ar hyfforddiant Cymraeg

LLAI na phedair mil o bunnau allan o gyllideb o bron i £17 miliwn sydd wedi ei wario ar addysg cyfrwng Cymraeg i oedolion yn y gymuned, yn ôl ffigyrau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Cynnig i gau Ysgol Llanddona - gwrthwynebiad

 

YMATEB CYMDEITHAS YR IAITH I’R DDOGFEN YMGYNGHOROL AM Y CYNNIG I GAU YSGOL LLANDDONA

DATGANWN EIN GWRTHWYNEBIAD I’R CYNNIG – Y CYFEIRIR YN GYSON YN Y DDOGFEN ATO FEL “OPSIWN 3” – I GAU YSGOL LLANDDONA., A HYNNY AM Y RHESYMA CANLYNOL –

 

Gwrthwynebu cau ysgol Ynys Mon

Yn ei hymateb i'r ymgynghoriad cyhoeddus am gynnig Cyngor Ynys Mon i gau Ysgol Llanddona, mae Cymdeithas yr Iaith yn cyhuddo'r Cyngor o gydweithio mewn bwriad i droi ardaloedd gwledig Cymraeg yn
ardaloedd tawel ar gyfer mewnfudwyr wedi ymddeol.

Wrth gynnig tystiolaeth ar gyfer yr ymgynghoriad, dywed Ffred Ffransis ar ran y Gymdeithas fod yr Asesiad Effaith Gymunedol o gau'r ysgol "yn cydnabod y bydd cau ysgol yn atal teuluoedd ifainc rhag ymgartrefu

Cau ysgol yn rhan o fwriad i droi cymunedau Cymraeg yn ardaloedd mewnfudwyr wedi ymddeol

Yn ei hymateb i'r ymgynghoriad cyhoeddus am gynnig Cyngor
Ynys Mon i gau Ysgol Llanddona, mae Cymdeithas yr Iaith yn cyhuddo'r
Cyngor o gydweithio mewn bwriad i droi ardaloedd gwledig Cymraeg yn
ardaloedd tawel ar gyfer mewnfudwyr wedi ymddeol.

Wrth gynnig tystiolaeth ar gyfer yr ymgynghoriad, dywed Ffred Ffransis
ar ran y Gymdeithas fod yr Asesiad Effaith Gymunedol o gau'r ysgol
" yn cydnabod y bydd cau ysgol yn atal teuluoedd ifainc rhag ymgartrefu

Cau ysgol yn rhan o fwriad i droi cymunedau Cymraeg yn ardaloedd mewnfudwyr wedi ymddeol

Yn ei hymateb i'r ymgynghoriad cyhoeddus am gynnig Cyngor
Ynys Mon i gau Ysgol Llanddona, mae Cymdeithas yr Iaith yn cyhuddo'r
Cyngor o gydweithio mewn bwriad i droi ardaloedd gwledig Cymraeg yn
ardaloedd tawel ar gyfer mewnfudwyr wedi ymddeol.

Wrth gynnig tystiolaeth ar gyfer yr ymgynghoriad, dywed Ffred Ffransis
ar ran y Gymdeithas fod yr Asesiad Effaith Gymunedol o gau'r ysgol
" yn cydnabod y bydd cau ysgol yn atal teuluoedd ifainc rhag ymgartrefu

Aelod o Gabinet Cyngor Sir Powys yn "camarwain"

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud fod y Cynghorydd Myfanwy Alexander, sy'n dal portffolio Dysg a Hamdden ar ran Cabinet Cyngor Sir Powys, wedi camarwain y cyhoedd mewn datganiad a wnaeth i Golwg 360 heddiw (brynhawn Llun).

Wrth ymateb i gyhuddiad y Gymdeithas fod y Cyngor yn chwalu'n fwriadol y gymuned yng Ngharno ac yn gorfodi mwyafrif y disgyblion allan o addysg Gymraeg, dywedodd y Cyng Alexander wrth "Golwg" fod "digon o le yn Ysgol Llanbrynmair"

Dywed llefarydd y Gymdeithas ar addysg, Ffred Ffransis,

School closure would be an “Unprecedented Assault on a Community and Welsh-medium education”

Cymdeithas yr Iaith have called upon Powys County Council to withdraw immediately its threat to close the Welsh-medium village school in Carno, claiming that  any such action would be an “unprecedented assault on a community and on Welsh-medium education”. The proposed “receiving school”, Ysgol Llanbrynmair, could accommodate less than half of the 46 pupils of Ysgol Carno and so the community of children would be split up.

Ymosodiad Unigryw ar Gymuned ac Addysg Gymraeg – cais i gau Ysgol Carno

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Gyngor Sir Powys i dynnu’n ol ar unwaith ei fygythiad i gau Ysgol gyfrwng-Cymraeg Carno gan honni y byddai gweithred o’r fath yn “ymosodiad cwbl unigryw ar gymuned ac ar addysg gyfrwng-Cymraeg. Ni allai’r “ysgol dderbyn” arfaethedig (Ysgol Llanbrynmair) gymryd ond llai na hanner y 46 o ddisgyblion o Ysgol Carno ac, o ganlyniad, byddai’r gymuned o blant yn cael ei rhannu o reidrwydd.