Addysg

School condemned without visit

Cymdeithas yr Iaith has criticised a report presented to Ceredigion County Council that recommends the closure of a Welsh-medium village school, the author of which has neither visited the school or spoken to anyone connected specifically with the school.

Condemnio ysgol heb ymweliad

Rydym wedi beirniadu adroddiad a gyflwynwyd i Gyngor Sir Ceredigion sydd yn argymell cau ysgol bentref Gymraeg heb fod awdur yr adroddiad wedi ymweld â'r ysgol na siarad ag unrhyw un sy'n gysylltiedig yn benodol gyda'r ysgol.

Welsh-medium School for Haverfordwest welcomed but what about South Pembrokeshire?

Following Pembrokeshire County Council's decision today to consult on the proposals to create a new Welsh school in Haverfordwest 3-16 and keep Fishguwrd and St David's schools, but without post-16 provision, Bethan Williams, area officer for Cymdeithas yr Iaith in Dyfed said:

A welcome for possible new Welsh school in Haverfordwest

In response to eduaction review proposlas put before Pembrokeshire County Councillors next week Bethan Williams, field officer for Cymdeithas yr Iaith in Dyfed said:

Croesawu ysgol Gymraeg i Sir Benfro

Wrth ymateb i'r argymhellion i ad-drefnu addysg fydd gerbron cynghorwyr Cyngor Sir Penfro wythnos nesaf dywedodd Bethan Williams, swyddog maes Dyfed Cymdeithas yr iaith:

System addysg yn “annheg”, Neges Blwyddyn Newydd

Bydd Cymdeithas yr Iaith yn pwyso er mwyn sicrhau bod pob disgybl yng Nghymru yn cael addysg trwy gyfrwng y Gymraeg - dyna neges Cadeirydd y mudiad yn ei neges blwyddyn newydd.

Welsh Education in Pembrokeshire - time to act

As Pembrokeshire County Council discussed the finding of a recent consultation on Welsh medium education in the county Bethan Williams, Dyfed Area Officer for Cymdeithas yr Iaith said:

Addysg Gymraeg yn Sir Benfro - angen gweithredu

Wedi i Gyngor Sir Penfro ymateb i argymhellion ymgynghoriad diweddar i addysg Gymraeg yn y sir dywedodd Bethan Williams, Swyddog Maes Cymdeithas yr Iaith:

'Addysg Gymraeg i Bawb' medd arolwg barn

Mae mwyafrif clir o bobl Cymru eisiau gweld cwricwlwm addysg sy'n sicrhau bod pob disgybl yn gadael yr ysgol gyda'r gallu i gyfathrebu'n Gymraeg yn effeithiol, yn ôl canlyniadau arolwg barn YouGov/Cymdeithas yr Iaith a gafodd ei ryddhau heddiw (Dydd Llun, Tachwedd 10fed). 

Croesawu symudiad at gwricwlwm Cymreig

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu'r datganiad interim gan yr Athro Donaldson a gyhoeddwyd heddiw, ac yn dweud fod yr egwyddorion a restrir yn cadarnhau'r ddadl dros sicrhau fod pob disgybl yn dod i allu cyfathrebu'n Gymraeg. Mewn llythyr at y Gweinidog Addysg Huw Lewis mae'r Athro Donaldson, a gomisiynwyd gan y llywodraeth i wneud adolygiad o'r cwricwlwm, yn rhestru'r egwyddorion a ddylent fod yn sail i gwricwlwm newydd.