Addysg

Language Protesters dump "write-off" car at government stand

During a demonstration outside the Welsh Government stand at the Eisteddfod in Meifod on Friday 7th August, members of Cymdeithas yr Iaith have dumped an old car at the entrance to the stand with the words "Cymraeg Ail Iaith" ("Welsh as a second language") painted on it. 

Hen Gar wedi’i adael wrth uned Llywodraeth Cymru

Wrth gynnal protest wrth uned Llywodraeth Cymru ddydd Gwener, 7fed Awst fe wnaeth aelodau Cymdeithas yr Iaith adael hen gar gyda’r geiriau “Cymraeg Ail Iaith” arno o flaen y stondin. Esboniad y Gymdeithas yw fod dysgu Cymraeg Ail Iaith yn “write-off” ac yn fethiant addysgol.

Dywed y Gymdeithas na ellid trwsio na gwella model methedig Cymraeg Ail Iaith a bod angen i’r llywodraeth yn hytrach gyflwyno yn y cwricwlwm newydd Cymraeg i bawb ar hyd continwwm iaith  gan sicrhau bod pob disgybl yn codi trwy wahanol lefelau o hyfedredd.

Ymgyrchwyr Powys: "hen bryd i ni gael addysg Gymraeg i bawb"

Changes to education in Pembrokeshire

In light of Pembrokeshire County Council's decission yesterday to accept recommendations regarding changes to education in the north and south west of the county, Bethan Wiilliams, area officer of Dyfed for Cymdeithas yr Iaith said:

Newidiadau addysg yn Sir Benfro

Wrth ymateb i benderfyniad Cyngor Sir Benfro ddoe i dderbyn argymhellion ynglŷn â newidiadau i addysg yng ngogledd a de orllewin y sir, dywedodd Bethan Wiilliams, swyddog maes Dyfed Cymdeithas yr Iaith:

Newidiadau cwricwlwm Donaldson - ymateb Gweinidog yn 'destun pryder'

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi mynegi pryder yn dilyn datganiad gan Lywodraeth Cymru heddiw am newidiadau arfaethedig i gwricwlwm ysgolion a'r ffordd mae'r Gymraeg yn cael ei dysgu.  

Cyn AS Llafur yn galw am addysg Gymraeg i bawb

Mae cyn Aelod Seneddol blaenllaw y blaid Lafur wedi cefnogi

Cymdeithas call for a moratorium on school closures until research is carried out

Cymdeithas yr Iaith have called for all closures of Welsh-medium village schools to be halted until research has been carried out into the effect of closures during the last decade on the Welsh language and Welsh-speaking communities.

This comes as part of our response to Ceredigion's proposal to close Ysgol Llangynfelyn near Aberystywth, The statutory consultation period closed last night, and in their written response Cymdeithas said

Galw i beidio cau rhagor o ysgolion nes cynnal ymchwil

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw am beidio cau ysgolion nes cynnal ymchwil ar effaith cau ysgolion ar y Gymraeg a chymunedau Cymraeg dros y ddegawd ddiwethaf.

Daeth cyfnod ymgynghori ar gau ysgol Llangynfelyn ger Aberystwyth i ben ddoe ac mewn ymateb ysgrifenedig dywed Cymdeithas yr Iaith:

Ymateb i ymgynghoriad i gau Ysgol Llangynfelyn

Mae grŵp addysg a rhanbarth Ceredigion wedi ymateb i ymgynghoriad Cyngor Ceredigion ar gau Ysgol Llangynfelyn.

Pwyswych yma i ddarllen yr ymateb