Addysg

Cyflwyno Llyfr WN21 i'r Llywodraeth yn Eisteddfod yr Urdd

30/05/2015 - 13:30
1.30pm Sadwrn 30 Mai

Ymgasglu yn Uned Cymdeithas yr Iaith,
Maes Eisteddfod yr Urdd

DEWCH GYDA NI O UNED Y GYMDEITHAS I GYFLWYNO "LLYFR WN21" I UNED Y LLYWODRAETH AR Y MAES fel rhan o'n galwad am sicrhau fod y cwricwlwm newydd yn rhoi i bob disgybl y sgil i fedru cyfathrebu a gweithio'r Gymraeg

AGOR LLYFR WELSH NOT 21ain ganrif

25/05/2015 - 13:30

Mae'r Welsh Not yn dal yn fyw ac yn iach ! Yn lle cosbi disgyblion am siarad Cymraeg yn yr ysgol fel y gwnaeth Welsh Not yr 19eg ganrif, y mae'r Welsh Not newydd yn amddifadu mwyafrif disgyblion Cymru o'r sgil i fedru cyfathrebu a gweithio'n Gymraeg. Yn aml iawn caiff disgyblion o gefndiroedd tlotaf eu rhoi tan anfantais bellach yn ddiwylliannol ac yn economaidd.

 Dyw hi ddim yn deg ac mae cyfle cael gwared a syniad dilornus "Cymraeg Ail Iaith" a sicrhau fod pawb yn gallu cyfathrebu'n Gymraeg trwy'r cwricwlwm newydd

Ymateb Cymdeithas yr Iaith i Adolygiad o Ddarpariaeth Addysg Uwchradd yng nghanol a gogledd-orllewin Sir Benfro, a darpariaeth cyfrwng Cymraeg

http://cymdeithas.cymru/sites/default/files/Ymateb%20Ymg%20Addysg%20Penfro%20Mai%202015.pdf

 

Gwybodaeth am yr ymgynghoriad - http://www.pembrokeshire.gov.uk/content.asp?nav=101,988&parent_directory_id=646&id=31524&Language=CYM

Give newcomers a stake in the future of our Welsh-speaking communities - Cymdeithas plea to Council

 

Expressing its disappointment that Ceredigion's Cabinet has once again taken the "predictable" path of starting a Statutory Consultation on a proposal to close two village schools Cymdeithas say that these schools could be the key to drawing newcomers into Welsh-language community life.

Rhowch ran i fewnfudwyr yn nyfodol ein cymunedau Cymraeg, medd Cymdeithas

Wrth fynegi siom fod Cabinet Ceredigion wedi dilyn llwybr "rhagweladwy" o gychwyn ymgynghori statudol ar gynnig i gau dwy ysgol bentrefol arall dywed y Gymdeithas mai trwy'r ysgolion pentrefol hyn y mae modd tynnu mewnfudwyr ifainc i'r sir i mewn i'r bywyd Cymraeg.

Esbonia Ffred Ffransis, llefarydd addysg Cymdeithas yr Iaith:

Cymraeg ail iaith - Croesawu Sylwadau Carwyn Jones

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu sylwadau Carwyn Jones gerbron pwyllgor y Cynulliad heddiw am fethiannau dysgu'r Gymraeg fel ail iaith.   

Dywedodd Ffred Ffransis, llefarydd addysg Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:  
 

Adolygiad Diamond ar Drefniadau Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr

Adolygiad Diamond ar Drefniadau Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr

Tystiolaeth Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

1. Polisi Ffioedd Newydd – Effaith ar Allfudo a'r Gymraeg

Donaldson: Angen gweithredu fel nad oes "Welsh Not" 21ain Ganrif

School condemned without visit

Cymdeithas yr Iaith has criticised a report presented to Ceredigion County Council that recommends the closure of a Welsh-medium village school, the author of which has neither visited the school or spoken to anyone connected specifically with the school.