Addysg

Ysgol Llangynfelyn - ymgyrch i'w hachub

Yn dilyn penderfyniad Cabinet Cyngor Sir Ceredigion heddiw i gyhoeddi rhybudd statudol i gau Ysgol Llangynfelyn yng Ngogledd Ceredigion, dywedodd Bethan Williams, swyddog Maes Dyfed Cymdeithas yr Iaith:
"Rydyn ni'n cymeradwyo dyfalbarhad holl rieni, plant a chymuned Llangynfelyn i gadw'r ysgol ar agor. Ar ôl symud i'r ardal mae nifer teuluoedd wedi dod yn weithgar iawn, yn rhan o'r gymuned a'r ysgol yw eu prif gysylltiad â'r Gymraeg a'r diwylliant Cymreig.

Galw ar i Arweinydd Cyngor gefnogi ysgol Gymraeg i Grangetown

Byddai cadw at addewid i agor dosbarth cychwynnol cyfrwng Cymraeg newydd yn Grangetown y mis hwn yn dystiolaeth bod Arweinydd Cyngor Caerdydd ‘o ddifrif am y Gymraeg’, yn ôl mudiad iaith.

Language Protesters dump "write-off" car at government stand

During a demonstration outside the Welsh Government stand at the Eisteddfod in Meifod on Friday 7th August, members of Cymdeithas yr Iaith have dumped an old car at the entrance to the stand with the words "Cymraeg Ail Iaith" ("Welsh as a second language") painted on it. 

Hen Gar wedi’i adael wrth uned Llywodraeth Cymru

Wrth gynnal protest wrth uned Llywodraeth Cymru ddydd Gwener, 7fed Awst fe wnaeth aelodau Cymdeithas yr Iaith adael hen gar gyda’r geiriau “Cymraeg Ail Iaith” arno o flaen y stondin. Esboniad y Gymdeithas yw fod dysgu Cymraeg Ail Iaith yn “write-off” ac yn fethiant addysgol.

Dywed y Gymdeithas na ellid trwsio na gwella model methedig Cymraeg Ail Iaith a bod angen i’r llywodraeth yn hytrach gyflwyno yn y cwricwlwm newydd Cymraeg i bawb ar hyd continwwm iaith  gan sicrhau bod pob disgybl yn codi trwy wahanol lefelau o hyfedredd.

Ymgyrchwyr Powys: "hen bryd i ni gael addysg Gymraeg i bawb"

Changes to education in Pembrokeshire

In light of Pembrokeshire County Council's decission yesterday to accept recommendations regarding changes to education in the north and south west of the county, Bethan Wiilliams, area officer of Dyfed for Cymdeithas yr Iaith said:

Newidiadau addysg yn Sir Benfro

Wrth ymateb i benderfyniad Cyngor Sir Benfro ddoe i dderbyn argymhellion ynglŷn â newidiadau i addysg yng ngogledd a de orllewin y sir, dywedodd Bethan Wiilliams, swyddog maes Dyfed Cymdeithas yr Iaith:

Newidiadau cwricwlwm Donaldson - ymateb Gweinidog yn 'destun pryder'

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi mynegi pryder yn dilyn datganiad gan Lywodraeth Cymru heddiw am newidiadau arfaethedig i gwricwlwm ysgolion a'r ffordd mae'r Gymraeg yn cael ei dysgu.  

Cyn AS Llafur yn galw am addysg Gymraeg i bawb

Mae cyn Aelod Seneddol blaenllaw y blaid Lafur wedi cefnogi