Addysg

Ymateb Cymdeithas yr Iaith i Adolygiad o Ddarpariaeth Addysg Uwchradd yng nghanol a gogledd-orllewin Sir Benfro, a darpariaeth cyfrwng Cymraeg

http://cymdeithas.cymru/sites/default/files/Ymateb%20Ymg%20Addysg%20Penfro%20Mai%202015.pdf

 

Gwybodaeth am yr ymgynghoriad - http://www.pembrokeshire.gov.uk/content.asp?nav=101,988&parent_directory_id=646&id=31524&Language=CYM

Give newcomers a stake in the future of our Welsh-speaking communities - Cymdeithas plea to Council

 

Expressing its disappointment that Ceredigion's Cabinet has once again taken the "predictable" path of starting a Statutory Consultation on a proposal to close two village schools Cymdeithas say that these schools could be the key to drawing newcomers into Welsh-language community life.

Rhowch ran i fewnfudwyr yn nyfodol ein cymunedau Cymraeg, medd Cymdeithas

Wrth fynegi siom fod Cabinet Ceredigion wedi dilyn llwybr "rhagweladwy" o gychwyn ymgynghori statudol ar gynnig i gau dwy ysgol bentrefol arall dywed y Gymdeithas mai trwy'r ysgolion pentrefol hyn y mae modd tynnu mewnfudwyr ifainc i'r sir i mewn i'r bywyd Cymraeg.

Esbonia Ffred Ffransis, llefarydd addysg Cymdeithas yr Iaith:

Cymraeg ail iaith - Croesawu Sylwadau Carwyn Jones

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu sylwadau Carwyn Jones gerbron pwyllgor y Cynulliad heddiw am fethiannau dysgu'r Gymraeg fel ail iaith.   

Dywedodd Ffred Ffransis, llefarydd addysg Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:  
 

Adolygiad Diamond ar Drefniadau Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr

Adolygiad Diamond ar Drefniadau Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr

Tystiolaeth Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

1. Polisi Ffioedd Newydd – Effaith ar Allfudo a'r Gymraeg

Donaldson: Angen gweithredu fel nad oes "Welsh Not" 21ain Ganrif

School condemned without visit

Cymdeithas yr Iaith has criticised a report presented to Ceredigion County Council that recommends the closure of a Welsh-medium village school, the author of which has neither visited the school or spoken to anyone connected specifically with the school.

Condemnio ysgol heb ymweliad

Rydym wedi beirniadu adroddiad a gyflwynwyd i Gyngor Sir Ceredigion sydd yn argymell cau ysgol bentref Gymraeg heb fod awdur yr adroddiad wedi ymweld â'r ysgol na siarad ag unrhyw un sy'n gysylltiedig yn benodol gyda'r ysgol.

Welsh-medium School for Haverfordwest welcomed but what about South Pembrokeshire?

Following Pembrokeshire County Council's decision today to consult on the proposals to create a new Welsh school in Haverfordwest 3-16 and keep Fishguwrd and St David's schools, but without post-16 provision, Bethan Williams, area officer for Cymdeithas yr Iaith in Dyfed said: