Addysg

Tystiolaeth i Adolygiad Donaldson

"ENOUGH IS ENOUGH" - Cymdeithas tell Council

Cymdeithas yr Iaith has sent a message to every councillor in Ceredigion ahead of a key Council meeting next Wednesday (18/6) which will decide the fate of a number of Welsh-medium village schools in the county.

"DIGON YW DIGON" - Neges Cymdeithas yr Iaith i Gyngor Ceredigion

Addysg Ail Iaith: Condemio'r "Enghraifft waethaf erioed o oedi gan y Llywodraeth"

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi condemnio datganiad Carwyn Jones y bydd "yn well
dal arni am ychydig ar ein hymateb" i adroddiad yr Athro Sioned Davies am
weddnewid dysgu Cymraeg ail iaith yn y cwricwlwm.

Cymry amlwg am i holl ddisgyblion Cymru faestroli’r Gymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi rhyddhau heddiw destun llythyr a anfonwyd gan 18 o addysgwyr a Chymry amlwg yn galw ar Carwyn Jones i weithredu ar frys i sicrhau fod holl ddisgyblion Cymru'n meistroli'r Gymraeg.

Ymhlith y rhai a lofnododd y llythyr hwn y mae'r addysgwyr a thiwtoriaid iaith amlwg Ioan Talfryn, Cefin Campbell, Simon Brooks a Nia Royles, cyn-Brif Weithredwr Bwrdd yr Iaith Meirion Prys Davies, yr Archdderwydd Christine James a'r Brifardd Mererid Hopwood, yr Aelod Cynulliad Llyr Huws-Gruffydd, a Robin McBryde o dim hyfforddi rygbi Cymru.

Galwad am ddiwygio "Cymraeg Ail Iaith" yn syth - llythyr at Lywodraeth Cymru

At Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru ac at Huw Lewis AC Gweinidog Addysg y Llywodraeth

GALWAD AM DDIWYGIO "CYMRAEG AIL IAITH" YN SYTH WRTH DRIN CAM UN YR ADOLYGIAD CWRICWLWM

Diolch i fyfyrwyr Pantycelyn

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb i’r newyddion bod Neuadd Pantycelyn yn cael ei chadw ar agor.

Dywedodd Ffred Ffransis, llefarydd addysg Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:

"Mae Cymdeithas yr Iaith yn diolch i fyfyrwyr Pantycelyn am ennill buddugoliaeth a fydd yn rhoi hwb i bawb sy'n brwydro dros ddyfodol eu cymunedau Cymraeg. Dyfodol yr iaith yw dyfodol ein cymunedau - yn eu holl amrywiaeth."

Mwy o wybodaeth:

"What a waste of time and money" Cymdeithas tell Ceredigion Council

Cymdeithas yr Iaith has accused Ceredigion Council of wasting time and money with spurious public consultations which are claimed to be no more than "exercises in ticking boxes".

"Am wastraff arian ac amser" - Neges Cymdeithas yr Iaith at Gyngor Ceredigion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo Cyngor Ceredigion o wastraffu arian ac amser gyda ffug brosesau ymgynghori sydd at bwrpas "ticio blychau" yn unig.

Erbyn Ddydd Llun nesaf (6/1) daw ymgynghoriad i ben ar bapur y Cyngor ynghylch creu Ysgol newydd yn Llandysul, a'r wythnos ganlynol daw ymgynghoriad i ben ar gynnig y Cyngor i gau Ysgol Dihewyd. Mae'r Gymdeithas yn honni mai mynd trwy gamau gwag y mae'r Cyngor wrth honni ymgynghori a'u bod yn gwneud canllawiau'r Llywodraeth yn destun gwawd.

Toriadau i Gymraeg i Oedolion - cyfle i'r Cynulliad eu stopio

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi condemnio’r toriadau i’r rhaglen Cymraeg i Oedolion gan rybuddio y bydd yn arwain at lai o siaradwyr Cymraeg.

Heddiw, mae’r Prif Weinidog a’r Gweinidog Addysg wedi cyhoeddi toriad o 8% ar gyfer y rhaglen Cymraeg i Oedolion y flwyddyn nesaf.

Dywedodd Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Robin Farrar: