Addysg

Adolygiad Cwricwlwm: Pwy sy'n deall pwysigrwydd y Gymraeg?

Cwestiynau am Adolygiad Cwricwlwm Donaldson

Annwyl Weinidog, 

Toriadau pellach Cymraeg i Oedolion - cwestiynau am ‘ddidwylledd’ Carwyn Jones

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi condemnio toriadau pellach o bron i £700,000 i Gymraeg i Oedolion a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw.  

Gweithredwch er mwyn sicrhau addysg Gymraeg i bawb - neges i adolygiad Donaldson

"Gweithredwch argymhellion yr arbenigwyr", dyna neges Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wrth bwyllgor sy'n adolygu'r cwricwlwm addysg, gan fynnu na ddylai fod rhagor o oedi rhag cyflwyno addysg Gymraeg i bob plentyn.  

Tystiolaeth i Adolygiad Donaldson

"ENOUGH IS ENOUGH" - Cymdeithas tell Council

Cymdeithas yr Iaith has sent a message to every councillor in Ceredigion ahead of a key Council meeting next Wednesday (18/6) which will decide the fate of a number of Welsh-medium village schools in the county.

"DIGON YW DIGON" - Neges Cymdeithas yr Iaith i Gyngor Ceredigion

Addysg Ail Iaith: Condemio'r "Enghraifft waethaf erioed o oedi gan y Llywodraeth"

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi condemnio datganiad Carwyn Jones y bydd "yn well
dal arni am ychydig ar ein hymateb" i adroddiad yr Athro Sioned Davies am
weddnewid dysgu Cymraeg ail iaith yn y cwricwlwm.

Cymry amlwg am i holl ddisgyblion Cymru faestroli’r Gymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi rhyddhau heddiw destun llythyr a anfonwyd gan 18 o addysgwyr a Chymry amlwg yn galw ar Carwyn Jones i weithredu ar frys i sicrhau fod holl ddisgyblion Cymru'n meistroli'r Gymraeg.

Ymhlith y rhai a lofnododd y llythyr hwn y mae'r addysgwyr a thiwtoriaid iaith amlwg Ioan Talfryn, Cefin Campbell, Simon Brooks a Nia Royles, cyn-Brif Weithredwr Bwrdd yr Iaith Meirion Prys Davies, yr Archdderwydd Christine James a'r Brifardd Mererid Hopwood, yr Aelod Cynulliad Llyr Huws-Gruffydd, a Robin McBryde o dim hyfforddi rygbi Cymru.

Galwad am ddiwygio "Cymraeg Ail Iaith" yn syth - llythyr at Lywodraeth Cymru

At Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru ac at Huw Lewis AC Gweinidog Addysg y Llywodraeth

GALWAD AM DDIWYGIO "CYMRAEG AIL IAITH" YN SYTH WRTH DRIN CAM UN YR ADOLYGIAD CWRICWLWM