Eisteddfodau

Gwys ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion Sir Gâr

Cadwn Ein Hysgolion.JPGAm 10am bore heddiw, cyflwynodd Cymdeithas yr Iaith wys yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin i bedwar o brif gynghorwyr a swyddogion y Cyngor Sir.

Cymdeithas am gadw at rheolau ond yn gofyn i'r Eisteddfod wneud hefyd

SteddfodMae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, mewn llythyr at Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol wedi addo y byddant yn cadw at reolau'r Maes y flwyddyn nesaf ac yn arbennig at reol rhif 33 sy'n datgan:

Ymgyrch dros Ysgol Bentre'n symud lan gêr

Cadwn Ein Hysgolion.JPGBydd 'Y Stig' yn gwneud ymddangosiad ar Faes yr Eisteddfod heddiw Ar ei feic modur yn barod i ruthro at Neuadd y Sir Caerfyrddin gyda llond blwch o negeseuon yn cefnogi ysgol bentre sydd wedi’i lleoli tua 12 milltir o’r maes. 'Y Stig' yw’r gyrrwr rasio di-enw sy’n profi ceir ar y rhaglen deledu 'Top Gear'.

Cymdeithas yn hybu trafodaeth bellach trwy gyhoeddi drafft o fesur yr iaith

Ble mae'r Gymraeg?Mewn cyfarfod cyhoeddus a gynhelir am 2 o’r gloch heddiw ym Mhabell y Cymdeithasau ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol, bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cyflwyno drafft o Ddeddf Iaith Newydd. Gwneir hyn fel cyfraniad pellach i’r drafodaeth gynyddol ynglyn â’r angen am ddeddfwriaeth iaith gryfach.

Rownd Derfynol Brwydr y Bandiau 2006

gloriaarcreionspiws.jpg Dros yr wythnosau diwethaf cynhaliwyd rhagbrofion ledled Cymru, ac erbyn hyn gellir cyhoeddi’r 4 band fydd yn brwydro am deitl grwp ifanc gorau Cymru. Y bandiau sydd wedi cyrraedd y ffeinal yw Gloria a’r Creiond Piws (enillwyr rhagbrawf Llyn), Zootechnics (enillwyr rhagbrawf Caernarfon), Amlder (enillwyr rhagbrawf Caerfyrddin), ac yn olaf Eusebio (enillwyr rhagbrawf Crymych).

Dathlu 20 Mlynedd o Hip-hop Cymraeg

Dull Di-draisBydd nos Iau'r Eisteddfod Genedlaethol yn Abertawe eleni yn ddathliad o gerddoriaeth hip-hop Cymraeg wrth i'r arloeswyr yn y maes, Llwybr Llaethog, berfformio set arbennig yng Nghlwb Barons i ddathlu 20 mlynedd ers iddyn nhw ryddhau'r deunydd rap cyntaf yn yr iaith.

Euros Childs yn un o brif atyniadau Gigs yr Eisteddfod

Euros ChildsBydd cyn aelod y band Gorkys Zygotic Mynci, Euros Childs, yn perfformio yng nghlwb Barons yn Abertawe ar nos Fawrth 8fed Awst fel rhan o wythnos o gigs gwych fydd yn cael eu cynnal yno yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

5 am 5 ym Mar 5! - Cymdeithas yn cyhoeddi ychwanegiadau i Lineups y 'Steddfod

gigs-steddfod-abertawe.jpgBydd cyfle i fynychwyr gigs yr Eisteddfod Genedlaethol yn Abertawe weld hyd yn oed mwy o fandiau'n perfformio yn y brifwyl eleni. I gyd-fynd â hyn bydd y thema '5' yn amlwg iawn hefyd wrth i Gymdeithas yr Iaith gyhoeddi y bydd 5 band yn perfformio am 5 noson yn eu canolfan Bar 5 yng nghanol Abertawe.

Llywodraeth y Cynulliad ar fin chwyldroi addysg uwch Cymraeg?

Protest Coleg FfederalAm 1pm yfory (Dydd Sadwrn 3ydd o Fehefin) cynhelir seminar chwyldroadol yn Uned Llywodraeth y Cynulliad ar faes Eisteddfod yr Urdd yn Rhuthun. Bydd y seminar yn ystyried cynnig Cymdeithas yr Iaith y dylid sefydlu Coleg Aml-safle Cymraeg.

Lansio Deiseb yn galw am Ddeddf Iaith Newydd

Ble mae'r Gymraeg?Am 1pm heddiw, tu allan i Uned Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar faes Eisteddfod yr Urdd yn Rhuthun bydd Cymdeithas yr Iaith yn lansio Deiseb Genedlaethol dros Ddeddf Iaith Newydd.