Eisteddfodau

Sky TV - “Who are’ya”!

SKY Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cwestiynu’r penderfyniad Awdurdodau’r Steddfod i roi safle ar y maes i Sky TV. Ymddangosent gydag arddangosfa symudol mewn prif safle wrth y Pafiliwn Ddydd Sadwrn. Roedd eu harddangosfa gosod a rhyngweithiol oll yn uniaith Saesneg haeblaw am 1 poster bach o waith cartre’n gwahodd Eisteddfodwyr i wylio gemau rhyngwladol pêl-droed Cymru’n fyw ar Sky yn y dyfodol.

Coleg Ffederal Gymraeg ar daith

Protest Coleg Ffederal Am 2pm heddiw, wrth Uned Prifysgol Cymru ar Faes yr Eisteddfod, bydd Cymdeithas yr Iaith yn cynnal Seremoni Gyhoeddi ein COLEG FFEDERAL CYMRAEG AR DAITH. Yn uchafbwynt i’r seremoni, bydd Catrin Dafydd (Llywydd U.M.C.A. 2003-4 ac arweinydd yr ymgyrch dros Goleg Cymraeg) yn darllen “Siarter Gymdeithasol” (yn hytrach na brenhinol !) ein Coleg Ffederal Cymraeg ar daith.

Apel Cymru 2020

Cymru 2020 Er mwyn pwysleisio yr angen am ymgyrchu effeithiol, er mwyn ymateb i argyfwng y Gymraeg, bydd Cymdeithas yr Iaith yn lansio apel ariannol. Bydd y mudiad yn gwahodd aelodau a chefnogwyr i lenwi archebion banc sylwddol er mwyn cynnig sail gadarn i ymgyrchoedd y dyfodol.

Cymru 2020: Colli Tir - Colli Iaith

Cymru 2020 Sut le fydd Cymru erbyn y flwyddyn 2020? Dyna fydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn ei holi i’r bobl hynny a fydd yn ymweld â maes yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghasnewydd yn ystod yr wythnos nesaf.

Parti lansio EP Anweledig

Anweledig Bydd gig mwyaf calendr y sin roc Gymraeg yn dod a digwyddiadau’r Eisteddfod i ben eleni wrth i fand mwyf poblogaidd Cymru ryddhau eu EP newydd ar nos Sadwrn olaf Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd. Bydd Anweledig yn cynnal Parti Lansio eu CD diweddaraf, Byw, yng Nghlwb Pont Ebwy, sef prif ganolfan gigs Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn y ‘Steddfod!

Tren bach y sgwarnogod yn dychwelyd i Gasnewydd

bob_delyn.JPG Unwaith eto eleni, mae Cymdeithas ir Iaith wedi sicrhau fod gwledd o gerddoriaeth fyw Gymraeg ar gael bob noson o’r wythnos, gyda nosweithiau ar y gweill a fydd yn aros yn y cof am flynyddoedd i ddod.

Tafod Gorffenaf 2004: Rhifyn yr Eisteddfod Genedlaethol

tafod_haf_2004_thumb.JPGMae'r ddogfen yma ar gael fel ffeil pdf yn unig.

Gig Nos Lun y ‘Steddfod: ‘Colli Tir, Colli Iaith’

Heather Jones Bydd cychwyn trawiadol i adloniant Cymdeithas yr Iaith yn ystod wythnos yr Eisteddfod gyda'r gig Nos Lun "Colli Tir - Colli Iaith" yng nghlwb Pont Ebwy sydd o fewn 10 munud o gerdded i'r Maes Ieuenctid a 3 munud o'r Maes Carafannau.

Cymdeithas yr Iaith v Bandiau Pont Ebwy

gem_beldroed_bandiau_cymdeithas.jpg Ar y dydd Iau yn ‘Steddfod Casnewydd bydd gwledd arbennig i gefnogwyr pêl-droed a cherddoriaeth fel ei gilydd. Oherwydd ar y diwrnod hwn ar gae chwaraeon maes yr Eisteddfod bydd gornest bêl-droed fawreddog yn cymryd lle wrth i dîm Bandiau Pont Ebwy herio tîm Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Penwythnos Brwydr y Bandiau yn Aberystwyth

logo_adloniant_tafod.jpgUn o brif amcanion Grŵp Adloniant Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ydy hybu talentau ifanc cerddoriaeth Cymraeg. Yn dilyn llwyddiant y gystadleuaeth yn Eisteddfod 2002 a 2003, bydd y Gymdeithas unwaith eto yn cynnal cystadleuaeth ‘Brwydr y Bandiau’ yn Eisteddfod Casnewydd 2004.