Eisteddfodau

Brwydr y Bandiau Cymdeithas yr Iaith 2006

logo_adloniant_tafod.jpg Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, prif drefnwyr gigiau Cymraeg, wedi cyhoeddi cystadleuaeth Brwydr y Bandiau 2006 gyda’r ffeinal i’w chynnal yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yn Abertawe fis Awst, a’r pecyn gwobrau gorau eto i’r enillwyr lwcus.

Galwad am ‘ail chwyldro’ i Addysg ol-16

Protest Coleg Ffederal Mewn dogfen a gaiff ei lansio ar faes yr Eisteddfod heddiw, mae Cymdeithas yr Iaith yn galw am ‘ail chwyldro’ i wneud y sgil i ddefnyddio’r Gymraeg yn hafodol i holl addysg ol-16 yn yr ardaloedd Cymraeg.

Arestio Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith

Steffan Cravos Mae Steffan Cravos - Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith - newydd gael ei ryddhau gan Heddlu Caernarfon wedi treulio'r rhan fwyaf o'r 24 awr diwethaf yn y ddalfa.

Argyfwng Tai - Enghraifft arall o fethiant Llywodraeth y Cynulliad

bawd_deddf_eiddo.jpg Mewn cyfarfod cyhoeddus a gynhelir am 2 o’r gloch prynhawn yma (Mercher 3/8/05), bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn tynnu sylw at enghraifft arall o agwedd ddi-hid Llywodraeth y Cynulliad tuag at ddyfodol ein cymunedau Cymraeg. Y pwnc trafod y tro hwn fydd yr argyfwng tai, sydd yn tanseilio rhagolygon cymaint o gymunedau ledled y wlad.

Protest i roi’r angen am Ddeddf Iaith ar ben yr agenda wleidyddol.

Heddiw, Ddydd Mawrth, Awst yr ail, am ddau o’r gloch, bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal protest ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol er mwyn rhoi’r angen am Ddeddf Iaith ar ben yr agenda wleidyddol. Fe fydd y brotest yn dechrau gyda Elin Jones, Aelod Cynulliad dros Geredigion yn annerch y tu allan i stondin Cymdeithas yr Iaith.

Cymru 2020 - Dychmygwch Gymru heb y Gymraeg

Cymru 2020 O heddiw, hyd diwedd wythnos yr Eisteddfod, bydd Cymdeithas yr Iaith yn gofyn i fynychwyr yr wŷl i ddychmygu sut le fyddai Cymru heb y Gymraeg gan ein bod wedi rhybuddio ar ddechrau’r Wyl y gallem golli ein holl gymunedau Cymraeg erbyn y flwyddyn 2020

Maes yr Eisteddfod fydd yr unig gymuned Gymraeg ar ol erbyn 2020.

Steddfod Heddiw, ar ddiwrnod cyntaf Eisteddfod Genedlaethol Eryri 2005, bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cyhoeddi pamffled newydd a fydd yn rhybyddio y gallwn golli pob un cymuned Gymraeg erbyn y flwyddyn 2020.

Brwydr y Bandiau yn cyrraedd ei uchafbwynt!

MattoidzBydd cyfle i weld pump o fandiau ifanc mwyaf addawol Cymru ar nos Fawrth yr Eisteddfod pan fydd ffeinal Brwydr y Bandiau Cymdeithas yr Iaith yn cael ei chynnal yng nghlwb nos Amser ym Mangor. Gwefan Gigs Steddfod Cymdeithas yr Iaith

DJ Andy Votel yn perfformio i Gymdeithas yr Iaith!

andy_votel.jpgMae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn falch o gyhoeddi y bydd y DJ enwog o Fanceinion Andy Votel yn perfformio yn eu gig yn Amser, Bangor ar nos Fercher yr Eisteddfod eleni. Gwefan Gigs Steddfod Cymdeithas yr Iaith

13 yn Rif Lwcus i Ffans Anweledig

Anweledig Fel arfer mae’r rhif 13 yn cael ei ystyried yn anlwcus ond i’r gwrthwyneb fydd hi i ddilynwyr y band Anweledig yn gig Cymdeithas yr Iaith ym Mangor ar nos Iau yr Eisteddfod eleni. Gwefan Gigs Steddfod Cymdeithas yr Iaith