Eisteddfodau

Egwyddorion yr Urdd - Llythyr WM

Steddfod yr Urdd Urdd's principlesSIR - Glyn Davies's condemnation of the peace protest on the Urdd Eisteddfod field (The Western Mail June 3) shows that the AM has little understanding of the movement's long-standing commitment to peace and international co-operation.

Dim lle i Elwa yn ein Hysgolion Uwchradd!

Logo Elwa Mewn protest ar faes Eisteddfod yr Urdd heddiw (Dydd Gwener 04/06/04), bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn datgan na ddylai y cwango addysg ELWA ymyrryd gyda'n hysgolion uwchradd trwy eu hamddifadu o'r chweched dosbarth. Bydd y brotest yma yn cychwyn wrth uned Cymdeithas yr Iaith am 1 o'r gloch.

Lansio gwefan Newydd

Steddfod yr Urdd Am un o’r gloch dydd Mercher Mehefin 2il bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn lansio ei gwefan newydd yn eu huned ar Faes Eisteddfod yr Urdd.

Lansio Deiseb 'Gyrrwch yn Gymraeg'

Steddfod yr Urdd Ar hyn o bryd mae'r Asiantiaeth Safonau Gyrru yn methu cynnig gwasanaeth Cymraeg i Gymry ifanc sydd am ddysgu gyrru. Mae hyn wedi digwydd er fod gan yr Asiantiaeth Ddysgu Gyrru Gynllun Iaith sydd wedi ei gymeradwyo gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg.

Herio dros y Gymraeg yn Eisteddfod yr Urdd

Steddfod yr Urdd Bydd Cymdeithas yr Iaith yn lansio deiseb 'Gyrrwch yn Gymraeg ar y Dydd Llun, yn lansio gwefan newydd ar y Dydd Mercher a'n cynnal protest yn erbyn Elwa ar y Dydd Gwener. Uned Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar Faes Eisteddfod yr Urdd 29-30

Trefnu Protest ar y Cyd gyda Cymuned yn y Steddfod

eisteddfod.JPGAm y tro cyntaf mae Cymuned a Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cynnal protest ar y cyd a hynny ar Faes Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau ym Meifod brynhawn dydd Gwener. Bwriad y brotest oedd tynnu sylw at yr argyfwng tai sy'n tanseilio cymunedau ar draws Cymru a phwysleisio rhai camau y gall Llywodraeth y Cynulliad eu cymryd er mwyn ymdrin ’'r broblem.

Archdderwydd yn cefnogi Deddf Iaith Newydd

eisteddfod.JPGYng Nghylch yr Orsedd ddydd Llun galwodd yr Archdderwydd am Ddeddf Iaith newydd. Wrth annerch cyn urddo'r aelodau newydd i'r Orsedd, galwodd Robyn Lewis am "ddeddf iaith newydd wedi'i theilwrio ar gyfer Cymru ddatganoledig yr 21ain ganrif".

Apelio ar aelodau hŷn y Gymdeithas

ffred_cefnogaeth_hael.jpgMae Ffred Ffransis wedi galw ar Eisteddfotwyr canol oed i roi cefnogaeth ariannol hael i Gymdeithas yr Iaith. Fe wnaeth ei sylwadau wrth gyhoeddi pamffled newydd ar Faes yr Eisteddfod.