Gwynedd Môn

Stic yng Nghaernarfon! Parhau'r Ymgyrch!

Bu dros ugain o aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn protestio dros Ddeddf Iaith ar strydoedd Caernarfon dydd Sadwrn. Dechreuodd y brotest am 12 o’r gloch ar Stryd Llyn ac fe orchuddiwyd nifer o siopau cadwyn y dre gyda sticeri yn galw am Ddeddf Iaith a’r neges ‘Ble Mae’r Gymraeg?'.

Prif Swyddog yn dangos cefnogaeth i brotest dai Caernarfon

deddf_eiddo.gif Heddiw bu deuddeg o aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn protestio y tu allan i adeilad Cynulliad Cenedlaethol Cymru yng Nghaernatfon. Cynhaliwyd piced am ddwyawr y tu allan i’r adeilad er mwyn tynnu sylw at y broblem dai yn y cymunedau.

Dim lle i Elwa yn ein Hysgolion Uwchradd!

Logo Elwa Mewn protest ar faes Eisteddfod yr Urdd heddiw (Dydd Gwener 04/06/04), bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn datgan na ddylai y cwango addysg ELWA ymyrryd gyda'n hysgolion uwchradd trwy eu hamddifadu o'r chweched dosbarth. Bydd y brotest yma yn cychwyn wrth uned Cymdeithas yr Iaith am 1 o'r gloch.

Protest Deddf Iaith Bangor

Bu aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal y ddiweddaraf mewn cyfres o brotestiadau Deddf Iaith ym Mangor dydd Sadwrn Mawrth 13eg. Cynhaliwyd protestiadau tebyg yn ddiweddar yng Nghaerdydd, Aberystwyth a Chaerfyrddin.

Galw ar i aelodau Seneddol Cymru gefnogi safiad Hywel Williams AS

deddf_eiddo.gifMae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ysgrifennu at holl Aelodau Seneddol Cymru yn gofyn iddynt gefnogi Hywel Williams yn erbyn bwriad Gordon Brown i wneud newidiadauiír Cynlluniau Self Invested Personal Pensions (SIPPS) aír Self Administered Plans yn y Gyllideb y Mis nesaf.

Herio ELWA - Cyfarfod Cyhoeddus 'Addysg yn Arfon, Pwy sy'n ELWa?

Disgwylir cynulliad da i ddod ynghyd i gyfarfod cyhoeddus ym Mhenygroes, heno nos Lun Medi 29ain, i drafod un o bynciau poeth y dydd. Cynlluniau ELWa a'r bygythiad i'r 6ed dosbarth mewn sawl ysgol yn Arfon sydd wedi ysgogi Cymdeithas yr Iaith i drefnu'r cyfarfod.

Banc Lleol y Byd - Ond nid i Benygroes

gwreiddiwch.JPGBydd pentrefwyr Penygroes yn dod gyda'i gilydd yr wythnos nesaf (Medi 22) i brotestio yn erbyn gostyngiad yn oriau'r banc yn y pentref.