Gwynedd Môn

Dim cymuned Gymraeg erbyn y flwyddyn 2020

bawd_deddf_eiddo.jpgDaeth dros 200 o gefnogwyr i Rali ‘Dyfodol i’n Cymunedau’ Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar y Maes yng Nghaernarfon heddiw. Yn ystod y Rali fe bwysleisiodd Huw Lewis (Cadeirydd y Grwp Deddf Eiddo) na fydd yr un gymuned naturiol Gymraeg ar ôl erbyn y flwyddyn 2020, os bydd y tueddiadau presenol yn parhau.

Dirwy a chostau o dros £1,000 i'r Cadeirydd

Steffan Cravos Cafodd Steffan Cravos, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg gyfanswm dirwyon a chostau o £1,025 gan Lys Ynadon Caernarfon heddiw am beintio sloganau yn galw am Ddeddf Iaith ar waliau siop Morison ym Mangor yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Roedd wedi pledio'n ddieuog.

Cadeirydd o flaen y Llys yng Nghaernarfon

Steffan Cravos Bydd Steffan Cravos, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn ymddangos ger bron Llys Ynadon Caernarfon am 10 o’r gloch dydd Llun Hydref 24ain.

Rhaid trafod yr angen am Ddeddf Iaith Newydd

alun_pugh.jpg Bydd aelodau o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yn bresennol yng nghyfarfod cyntaf y Fforwm Iaith newydd a gynhelir am 6pm yn y 'Ganolfan' ym Mhorthmadog heno. Dyma’r corff newydd a sefydlwyd gan Lywodraeth y Cynulliad ac sy’n cael ei gadeirio gan y Gweinidog Diwylliant, Alun Pugh.

Arestio Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith

Steffan Cravos Mae Steffan Cravos - Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith - newydd gael ei ryddhau gan Heddlu Caernarfon wedi treulio'r rhan fwyaf o'r 24 awr diwethaf yn y ddalfa.

Brwydr y Bandiau yn cyrraedd ei uchafbwynt!

MattoidzBydd cyfle i weld pump o fandiau ifanc mwyaf addawol Cymru ar nos Fawrth yr Eisteddfod pan fydd ffeinal Brwydr y Bandiau Cymdeithas yr Iaith yn cael ei chynnal yng nghlwb nos Amser ym Mangor. Gwefan Gigs Steddfod Cymdeithas yr Iaith

DJ Andy Votel yn perfformio i Gymdeithas yr Iaith!

andy_votel.jpgMae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn falch o gyhoeddi y bydd y DJ enwog o Fanceinion Andy Votel yn perfformio yn eu gig yn Amser, Bangor ar nos Fercher yr Eisteddfod eleni. Gwefan Gigs Steddfod Cymdeithas yr Iaith

13 yn Rif Lwcus i Ffans Anweledig

Anweledig Fel arfer mae’r rhif 13 yn cael ei ystyried yn anlwcus ond i’r gwrthwyneb fydd hi i ddilynwyr y band Anweledig yn gig Cymdeithas yr Iaith ym Mangor ar nos Iau yr Eisteddfod eleni. Gwefan Gigs Steddfod Cymdeithas yr Iaith

Tocynau Wythnos Gigs Steddfod Ar Werth Rwan!

gigs_steddfod_logo-bach.jpg Mae nifer cyfyngedig o docynau wythnos ar gyfer Gigs Steddfod Genedlaethol Eryri Cymdeithas yr Iaith rwan ar werth o wefan y Gymdeithas - www.cymdeithas.com/steddfod

Colli Capel Celyn - Colli'n Cymunedau Cymraeg

capel_celyn.jpg Fe ddaeth 200 o bobl i Rali a gynhaliwyd heddiw ar lan Llyn Celyn ger y Bala. Rhybuddiodd Siaradwyr yn ystod y Rali mai dyma yw ein cyfle ymarferol olaf i gynnal cymunedau Cymraeg hyfyw. Nodwyd os bydd y tueddiadau presennol yn parhau, ni fydd yr un gymuned naturiol Gymraeg ar ôl erbyn y flwyddyn 2020.