Morgannwg Gwent

Cymdeithas yr Iaith yn ymuno mewn protest ar ddiwrnod agor y 'Senedd'

senedd-rhodri-bach.jpgBydd aelodau Cymdeithas yr Iaith yn ymuno â’r protestiadau ar Fawrth y 1af eleni - diwrnod agoriad swyddogol adeilad newydd y Cynulliad Cenedlaethol. Mae’r Gymdeithas am hoelio sylw Rhodri Morgan a’i lywodraeth at yr angen am ddeddfwriaeth newydd ym maes y Gymraeg.

Dathlu agoriad y 'Senedd' drwy ddadorchuddio bilfwrdd yn galw am Ddeddf Iaith

lansiad-bilfwrdd-rhodri-bach.jpgAr drothwy dathliadau agor adeilad newydd y Cynulliad Cenedlaethol, bu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn galw unwaith eto am Ddeddf Iaith newydd heddiw trwy ddadorchuddio bilfwrdd dychanol o Rhodri Morgan. Yno yn cefnogi'r ymgyrch oedd Leanne Wood AC ac Owen John Tomos AC ar ran Plaid Cymru

Alun Pugh yn gwrthod mynychu cyfarfod tyngedfennol i drafod dyfodol y Gymraeg.

alun_pugh.jpgNos Fawrth, 24ain o Ionawr yng Nghanolfan y Mileniwm Caerdydd bydd Cyfarfod Cyhoeddus yn cael ei gynnal er mwyn ymgynghori ar yr angen am Ddeddfwriaeth Newydd ym maes y Gymraeg. Daw’r cyfarfod yn dilyn cyfnod o drafodaeth wleidyddol ac ymgynghori â phleidiau gwleidyddol.

Dros 200 yn galw am Ddeddf Iaith Newydd!

Ble mae'r Gymraeg?Daeth dau gant o aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i Rali Calan y Mudiad gynhaliwyd yng Nghaerdydd heddiw. Yn y rali datganodd Steffan Webb, Rheolwr Menter Iaith Rhondda Cynon Taf, ei gefnogaeth i Ddeddf Iaith Newydd.

2006 - Blwyddyn Deddf Iaith

Aneurin Bevan Am 2 o'r gloch heddiw bydd Rali-brotest Deddf Iaith yn cael ei chynnal ar Stryd y Frehnines, Caerdydd (cychwyn ger cerflun Aneurin Bevan). Bwriad y rali yw crisialu holl ymgyrchoedd gwahanol Cymdeithas yr Iaith a fu’n tynnu sylw at yr angen am Ddeddf Iaith Newydd.

Deddf Iaith Newydd: Rali ac yr 16eg aelod i weithredu

Am 12 o’r gloch, dydd Sadwrn y 3ydd o Rhagfyr cynhelir Rali Deddf Iaith – Dyma’r Cyfle ar sgwâr y dref yng Nghaerfyrddin.

Deddf Iaith Newydd: Gwleidyddion yn cefnogi Galwad Cymdeithas yr Iaith

Am 9.45am bore yma (Gwener, 2/12/05), yn Llys Ynadon Caerdydd, cynhelir y trydydd mewn cyfres o achosion llys yn erbyn aelodau o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg.

1 - 0 i Gymdeithas yr Iaith

Tu allan i'r LlysCafwyd 4 aelod o Gymdeithas yr iaith yn ddi-euog gan Llys Ynadon Caerdydd y bore 'ma o'r cyhuddiad o ddifrod troseddol, er iddynt gyfaddef eu bod wedi peintio'r slogan 'Deddf Iaith newydd - Dyma'r Cyfle!' ar waliau Llywodraeth y Cynulliad.

AC i gefnogi aelodau yn y Llys

Disgwylir i Owen John Thomas, yr Aelod Cynulliad a llefarydd Plaid Cymru ar yr Iaith Gymraeg, ymddangos yn Llys Ynadon Caerdydd heddiw i gefnogi pedair aelod o Gymdeithas yr Iaith sydd o flaen eu gwell am gymryd rhan yn ymgyrch dor-cyfraith Cymdeithas yr Iaith Gymraeg dros Ddeddf Iaith newydd.

Lansio Cyfres Achosion Llys

Gweithred Angharad a SiwanAr ddydd Mercher, y 23ain o Dachwedd bydd cyfres achosion llys aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cael ei lansio. Ar fore Mercher bydd pedair o ferched yn wynebu achos llys yng Nghaerdydd. Y pedair yw Lowri Larsen o Gaernarfon, Menna Machreth o Landdarog, Lois Barrar o Nelson a Gwenno Teifi o Sir Gaerfyrddin.