Morgannwg Gwent

Arestio 6 o aelodau'r Gymdeithas yn Parc Cathays

Mae tair chwaer ymysg chwech o ferched sydd wedi eu harestio y bore yma ar ol paentio sloganau yn tynnu sylw at yr angen am Ddeddf Iaith newydd ym Mhencadlys Llywodraeth Cynulliad Cymru ym Mharc Cathays Caerdydd.

Deddf Iaith - Cyhoeddiad Pwysig!

Am hanner awr wedi deg fore dydd Iau yr 22ain o Fedi, bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar risiau Pencadlys Llywodraeth y Cynulliad ym Mharc Cathays, Caerdydd.

Cyngor yn galw am roi'r gorau i ddifwyno arwyddion!

Deddf Iaith Newydd Mae Steffan Cravos, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi derbyn llythyr oddi wrth Gyngor Dinas a Sir Caerdydd yn gofyn i'r mudiad roi'r gorau i ymgyrchu yn y ddinas.

Llusgio wyth protestiwr iaith o'r Cynulliad Cenedlaethol

Llusgwyd wyth aelod o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg allan o siambr Cynulliad Cenedlaethol Cymru heddiw, am iddynt dorri ar draws y gweithgareddau yn galw am Ddeddf Iaith Newydd. Yr wyth oedd Angharad Clwyd (Pontweli), Hywel Griffiths (Caerfyrddin), Siriol Teifi (llanfihangel ar Arth), Lois Barrar (Nelson), Catrin Evans (Caerdydd), Luke Pearce (Y Barri) a Gwion a Lowri Larsen (Caernarfon).

Llafur yn gwrthod trafod argyfwng tai.

bawd_deddf_eiddo.jpg Dydd Mercher yma (Gorffennaf 6), bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal lobi dros Ddeddf Eiddo yn y Cynulliad Cenedlaethol. Mewn cyfarfod ffurfiol a drefnir yn un o ystafelloedd pwyllgor y Cynulliad, bydd y mudiad yn ceisio hybu trafodaeth ar gynnwys ei dogfen Deddf Eiddo – dogfen bolisi sy’n ceisio cynnig atebion i’r problemau tai difrifol sydd yn tanseilio dyfodol cymunedau led led Cymru.

Mae modd sicrhau dyfodol i Ysgol Gymraeg Garnswllt.

garnswllt.jpg Ar y diwrnod y cynhelir cyfarfodydd ymgynghori a allent benderfynu dyfodol Ysgol Gymraeg Garnswllt, y mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar gynghorwyr Sir Abertawe i roi ystyriaeth i gynllun cadarnhaol a allai gadw a datblygu’r ysgol.

Stondinwyr 'mewn gwlag'

Eisteddfod yr Urdd Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cyhuddo'r Urdd o'u halltudio i gwlag ar y maes nad oes fawr neb yn ymweld ag ef!

Dyfodol Darlledu Cymraeg

Ofcom a darlledu Am 3 o’r gloch prynhawn Dydd Iau, Mehefin 2il bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal Fforwm Drafod ar Ddyfodol Darlledu Cymraeg yn yr Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd.

Rhoi'r Deddf Iaith 1993 yn yr Amgueddfa.

amgueddfa_genedlaethol.jpg Am 9.45am bore Mercher (Ebrill 13), bydd aelodau o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yn trosglwyddo Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 i ofalaeth yr Amgueddfa Genedlaethol ym Mharc Cathays, Caerdydd.

Ymgyrch yn cychwyn i Gymreigio 'Bws Caerdydd'

bwscaerdydd_bach.jpg Neithiwr, bu aelodau o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yn gweithredu yn erbyn arosfannau 'Bws Caerdydd' yn y brifddinas. Dywedodd Steffan Cravos, aelod o Ranbarth Morgannwg Gwent Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: