Morgannwg Gwent

Aelodau Cymdeithas yr Iaith yn derbyn mechnïaeth

gweithred-caerdydd-jon.jpgRhoddwyd mechnïaeth i ddau aelod o Gymdeithas yr Iaith heddiw gan lys ynadon Caerdydd yn dilyn eu hymddangosiad ar gyhuddiad o Fyrgleriaeth - sef torri i mewn i swyddfa'r AS Torïaidd, sy'n cael ei rannu gan yr AC lleol, gyda'r bwriad o beintio slogan ar y wal yn galw am sicrwydd i ddyfodol S4C.

Ymgyrchwyr yn targedu swyddfa Ceidwadwyr Caerdydd dros S4C

gweithred-caerdydd-jon.jpgMae dau o aelodau Cymdeithas yr Iaith wedi torri mewn i swyddfeydd yr Aelodau Seneddol a Cheidwadol lleol yng Nghaerdydd, heddiw (Dydd Sul 06/03/11) a pheintio slogan yn galw am sicrhau dyfodol S4C wrth i gynhadledd y blaid fynd yn ei blaen yn y brifddinas.

S4C: Gêm Bêl-Droed Cameron a'r BBC

peldroed-s4c.jpgFe fydd aelodau o Gymdeithas yr Iaith yn cynnal gêm bêl-droed wedi'u gwisgo fel David Cameron a phennaeth y BBC Mark Thompson er mwyn gwrthwynebu'r toriadau i S4C, cyn gorymdeithio i Gynadleddau y ddwy blaid wleidyddol yng Nghaerdydd heddiw (10:15am, Dydd Sadwrn y 5ed o Fawrth).Fe fydd y mudiad iaith yn gorymdeithio gyda undebau a grwpiau protest eraill yn erbyn toriadau'r L

BBC yn tynnu allan o Eisteddfod yr Urdd Abertawe

Mae mudiad iaith wedi beirniadu penderfyniad y BBC i beidio cael pabell yn Eisteddfod yr Urdd yn Abertawe eleni.G?yl gystadleuol fwyaf Ewrop i ieuenctid yw Eisteddfod yr Urdd, ond am y tro cyntaf ers blynyddoedd ni fydd gan y BBC babell ar gyfer teuluoedd sydd yn mynychu'r digwyddiad.Fe ddywedodd Bethan Williams, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, bod penderfyniad y BBC yn dangos na fyddai S4C yn ddiogel o dan reolaeth y gorfforaeth:"Ar ben gwario llai ar deledu Cymraeg a chael gwared o wefan Gymraeg, mae'r penderfyniad hwn gan y BBC yn dangos yn glir i ba ffordd mae'r gwynt yn chwy

"Why be there if you can't even speak Welsh?" cyhuddo'r llysoedd o gamwahaniaethu

achos-jamie-caerdydd-1.jpgMae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi gwneud cwyn swyddogol i wasanaeth y llysoedd ar ol i swyddog awgrymu na ddylai pobl ddi-Gymraeg gefnogi'r iaith.Treuliodd Jamie Bevan dros hanner awr yn ceisio derbyn gwasanaeth Cymraeg yn ymwneud â'i achos ar ôl iddo chwistrellu'r gair "Hawliau" ar adeilad Llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd fel rhan o ymgyrch am ddeddfwriaeth iait

Achos llys dros hawliau i'r Gymraeg

achos-jamie-bach.jpgBydd ymgyrchydd iaith yn mynd o flaen y llys heddiw (Dydd Mercher, 9fed Chwefror) ar ôl iddo chwistrellu'r gair "Hawliau" ar adeilad Llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd fel rhan o ymgyrch am ddeddfwriaeth iaith gyflawn.Ar yr un dydd â'r achos, fe fydd y mudiad iaith, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, yn lansio ymgyrch newydd o'r enw "Hawliau i'r Gymraeg".

Protestwyr yn meddiannu Swyddfeydd y BBC dros S4C

Mae ymgyrchwyr iaith wedi meddiannu swyddfeydd y BBC yng Nghaerdydd y bore yma.

Aeth yr ymgyrchwyr, gan gynnwys y Parchedig Guto Prys ap Gwynfor, mab Gwynfor Evans, i mewn i adeilad y BBC gan gyhuddo'r darlledwr o weithredu mewn modd 'annemocrataidd' wrth gymryd S4C (Sianel Pedwar Cymru) drosodd.

Lansiad Poster ar y Mesur Iaith - 'Ydi'r Gweinidog yn gwrando ar Gymru?'

poster-caerdydd-tach10.jpgDadorchuddiwyd poster enfawr gan ymgyrchwyr iaith tu allan i'r Senedd yng Nghaerdydd heddiw yn dangos y Gweinidog Treftadaeth gyda'i ddwylo dros ei glustiau yn anwybyddu barn yr holl fudiadau ac unigolion sydd am gryfhau'r Mesur Iaith.

Dim sicrwydd o gyllid i S4C, medd pennaeth y BBC wrth ymgyrchwyr iaith

colin-simon-thompson.jpgFe wrthododd pennaeth y BBC, Mark Thompson, roi sicrwydd o gyllid gan y BBC i S4C wedi 2015 pan gafodd ei holi gan aelodau o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yng Nghaerdydd heddiw.Fe holwyd Mark Thompson, Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC, gan aelodau o'r Gymdeithas wrth gyrraedd cinio a drefnwyd gan y BBC ar gyfer gwleidyddion a phwysigion eraill ym mwyty drudfawr y Woods Brasserie,

Mesur Iaith: Ymateb Cymry blaenllaw i gyfarfod brys gyda'r Gweinidog

Cymryblaenallaw3.jpgBu tri o Gymry blaenllaw yn cyfarfod ag Alun Ffred Jones, y Gweinidog Treftadaeth heddiw i bwyso arno o'r newydd i barchu statws swyddogol diamod i'r iaith Gymraeg.Daw'r cyfarfod gwta wythnos ar ôl i bedwar ugain a phump o awduron, beirdd, clerigyddion, ysgolheigion, artistiaid a phobl fusnes anfon llythyr agored at y Gweinidog Diwylliant.Dirprwyaeth o'r llythyrwyr hynny oedd yn bresennol, sef yr Athro Richard Wyn Jones, y Parchedig Guto Prys ap Gwynfor, a'r ddarlledwraig adnabyddus Beti George.