Morgannwg Gwent

Arestio dwy dros Ddeddf Iaith Newydd

Gweithred Angharad a SiwanAm 7.30 o’r gloch bore heddiw, dydd Mawrth y 15fed o Dachwedd mae dwy aelod arall o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi eu harestio am beintio slogannau ar waliaub adeilad llywodraeth Cymru ym Mharc Cathays. Dyma’r chweched weithred mewn cyfres o weithredoedd uniongyrchol i dynnu’r sylw at yr angen am Ddeddf Iaith Newydd.

Y 12fed aelod o Gymdeithas yr iaith wedi ei arestio

Slogan Gwyn Sion IfanAm 8.30 o'r gloch bore dydd Gwener, yr 11eg o Dachwedd arestiwyd aelod arall o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg, Gwyn Sion Ifan o'r Bala. Dyma'r bumed weithred mewn cyfres o weithredoedd uniongyrchol sy'n targedu Swyddfa'r Llywodraeth ym Mharc Cathays i dynnu'r sylw at yr angen am Ddeddf Iaith Newydd.

Gwylnosau i gefnogi ysgolion pentrefol

Cadwn Ein Hysgolion.JPGAr y diwrnod y bydd y Cynulliad Cenedlaethol yn trafod cynnig gan y Democratiaid Rhyddfrydol ar ddyfodol ysgolion bychain (Dydd Mawrth 8/11/05), bydd Cymdeithas yr Iaith ac ymgyrchwyr dros ysgolion pentrefol yn cynnal 2 Wylnos.

Wynebu achos Llys am wrthod llofnodi ffurflen Saesneg

Mair StuartMae aelod o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yn wynebu achos llys am iddi wrthod llofnodi ffurflen uniaith Saesneg. Dydd Llun diwethaf cafodd Mair Stuart o'r Barri ei harestio am beintio slogan yn galw am Ddeddf Iaith ar wal adeilad llywodraeth y Cynulliad yng Nghaerdydd. Bwriad yr heddlu i ddechrau oedd rhoi rhybudd swyddogol iddi a'i rhyddhau.

Cynrychiolwyr o gymunedau yn ymweld a'r Cynulliad i fynnu dyfodol

bawd_deddf_eiddo.jpgBu cynrychiolwr o gymunedau o wahanol rannau o Gymru yn ymweld â’r Cynulliad Cenedlaethol heddiw i fynnu bod y Llywodraeth yn gweithredu ar frys er mwyn sicrhau eu dyfodol.

Merch o’r Barri yn Herio’r Llywodraeth ar Fater Deddf Iaith

Heddiw, Mair Stuart oedd yr unfed aelod ar ddeg mewn cyfres o weithredwyr Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i baentio sloganau ar wal adeilad llywodraeth y Cynulliad yn galw am Ddeddf Iaith newydd. Targedwyd adeilad llywodraeth y Cynulliad bron yn wythnosol ers diwedd Medi.

Arestio 2 aelod arall yng Nghaerdydd

Mae dau aelod arall o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cael eu harestio a’u hebrwng i Swyddfa’r Heddlu yng Nghaerdydd, bore 'ma.

Gweithredu uniongyrchol dros Ddeddf Iaith newydd

Yn ystod yr hanner awr ddiwethaf arestiwyd dau aelod o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg am beintio sloganau yn datgan 'Deddf Iaith – Dyma’r Cyfle' ar waliau pencadlys Llywodraeth y Cynulliad ym Mharc Cathays, Caerdydd.

Mwy o weithredu uniongyrchol - Deddf Iaith Newydd

Mewn rali genedlaethol yn galw am Ddeddf Iaith Newydd, a gynhelir am 2pm heddiw tu allan i bencadlys Llywodraeth y Cynulliad ym Mharc Cathays, Caerdydd, bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cyhoeddi y bydd gweithredu uniongyrchol cyson gan aelodau’r mudiad, rhwng nawr a’r Nadolig.

Amlinellu mesur iaith i'w gyflwyno i'r senedd

Am 2 o’r gloch prynhawn yfory (Sadwrn, Hydref 1), tu allan i bencadlys Llywodraeth y Cynulliad ym Mharc Cathays, Caerdydd, bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal rali bwysig yn galw am Ddeddf Iaith Newydd.