Darlledu

Ymateb Cymdeithas i Adroddiad S4C

adroddiad-toriadau-s4c.jpgYn ymateb i adroddiad 'Cyhoeddi gweledigaeth S4C ar gyfer 2012-2015 ' a gyhoeddwyd gan S4C heddiw, dywedodd Bethan Williams, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:"Mae'r adrod

Dringo adeilad darlledu dros gyfryngau Cymraeg

Mae ymgyrchwyr iaith wedi dringo gorsaf drosglwyddo heddiw (Dydd Iau, Mehefin 23) ac wedi darlledu fideo trwy eu ffôn symudol i ddangos eu pryderon am ddyfodol darlledu yng Nghymru.Yn ôl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, os yw'r cynlluniau presennol i dorri S4C a rhoi'r sianel dan y BBC yn parhau gallai fod ddim byd i'w ddarlledu yn Gymraeg.

Patten: ymgyrchwyr yn lobio dros S4C

lobi-patten1.jpgMae ymgyrchwyr ac undebau wedi cynnal lobi tu allan i gyfarfod rhwng Cadeirydd newydd y BBC Chris Patten ac Aelodau Cynulliad ym Mae Caerdydd dros ddyfodol darlledu yng Nghymru heddiw (17:30, Mehefin 22).Yn yr hydref y llynedd, fe gytunodd y BBC i gymryd drosodd ariannu S4C fel rhan o ddel sydd yn golygu cwtogi ar gyllideb y sianel o dros bedwar deg y cant mewn termau real.

Ymgyrchwyr yn gwersylla dros ddarlledwyr Cymru - BBC Bangor

gwersyll-bbc-bangor.jpgMae ymgyrchwyr wedi galw ar i benaethiaid y BBC dynnu allan o'u dêl toriadau gyda'r Llywodraeth, wrth ddechrau gwersyll tu allan i stiwdio yn y Gogledd dros ddarlledu heddiw (Dydd Llun, 20 Mehefin).Fe ddechreuodd tua dwsin o ymgyrchwyr gwersylla ar safle Bryn Meirion ger Prifysgol Bangor am tua wyth o'r gloch y bore.

Cyhuddo Prydain o dorri cyfraith Ewrop dros S4C

s4c-toriadau.jpg

Mae ymgyrchwyr iaith yn ystyried her gyfreithiol dros S4C yn dilyn cadarnhad gan swyddogion uchaf Ewrop heddiw y byddai dirwyiad mewn lefel gwasanaethau teledu Gymraeg yn groes i gyfraith ryngwladol.

Ymgyrch S4C yn cyrraedd Ewrop

strasbwrg.jpg

Bydd dirprwyaeth o ymgyrchwyr iaith yn trafod y bygythiadau i S4C mewn cyfarfod â swyddogion uchaf Ewrop heddiw (Dydd Mawrth, Mehefin 7).

Archesgob Cymru yn codi pryderon S4C

barrymorgan.jpgBarry Morgan yn gofyn am gyfarfod â Dirprwy Brif Weinidog PrydainMae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu llythyr yr Archesgob Barry Morgan at Ddirprwy Brif Weinidog Prydain Nick Clegg yn mynegi ei bryderon am S4C.

Protest S4C - Rhaid i Cyw Fyw!

rhaid-i-cyw-fyw.jpgBydd bywyd y cymeriad teledu Cyw yn cael ei roi yn y fantol wrth i'r ymgyrch i achub S4C gyrraedd maes Eisteddfod yr Urdd yn Abertawe heddiw (Dydd Mawrth, Mai 31).Ymysg siaradwyr y brotest bydd Bethan Jenkins AC, llefarydd darlledu Plaid Cymru, a Keith Davies AC ar ran y blaid Lafur.

Sianel '62 - sianel deledu Gymraeg newydd!

Bydd sianel deledu Cymraeg newydd yn mynd yn fyw heddiw (Dydd Llun, Mai 30) mewn ymdrech i dynnu sylw at y bygythiadau i S4C.Y cyflwynydd teledu Angharad Mair, fydd yn lansio "Sianel 62" sy'n darlledu o babell Cymdeithas yr Iaith ac ar-lein yn ystod Eisteddfod yr Urdd eleni.

Adroddiad S4C: Bargen BBC-Llywodraeth 'mewn argyfwng'

Grwp ymbarél yn galw ar i'r darlledwyr i dynnu allan o'u trafodaethaubbc-s4c.jpgMae grwp ymbarél o undebau a mudiadau iaith wedi galw ar i'r BBC a S4C tynnu allan o'u trafodaethau am ddyfodol darlledu Cymraeg yn dilyn adroddiad hynod o feirniadol grwp trawsbleidiol ASau heddiw.Yn ol adroddiad pwyllgor diwylliant Ty