Darlledu

Galw ar Benaethiaid y BBC i dynnu allan o Drafodaethau S4C

Mae Undebau Llafur ac ymgyrchwyr iaith yn galw ar benaethiaid y BBC ac S4C i dynnu allan o drafodaethau gydag Adran Diwylliant y DG am ddyfodol y darlledwr Cymraeg.Ofna'r grwpiau pwyso fod trafodaethau tu ôl i'r llenni yn digwydd cyn sgrwitneiddio'r Mesur Cyrff Cyhoeddus - a fyddai'n caniatáu cwtogi dros 40% o gyllideb y sianel, newidiadau yn y drefn lywodraethol a'i diddymu'n llwyr - yn San Steffan.Mewn datganiad dywed undeb llafur BECTU: "Mae trafodaethau rhwng y BBC a S4C yn amhriodol cyn penderfyniadau a thrafodaethau yn San Steffan.

S4C: 100 cyntaf i wrthod talu'r drwydded teledu

trwydded-deledu-chwistrellu.jpgMae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cyhoeddi bod 100 person eisoes wedi ymrwymo i wrthod talu eu trwydded teledu mewn protest yn erbyn y bygythiadau i S4C.Lansiodd y Gymdeithas ei hymgyrch mis diwethaf, ac, yn ôl y mudiad, o fewn pedwar diwrnod roedd y cant cyntaf wedi ymrwymo.

S4C: Protest yn swyddfa Gweinidog

hunt-terrorist.jpgMae protestwyr iaith wedi targedu swyddfa etholaeth yr Ysgrifennydd Diwylliant Jeremy Hunt heddiw (Dydd Mercher, Rhagfyr 15) mewn protest yn erbyn y toriadau i S4C a'r cynlluniau i uno'r sianel a'r BBC. Gosododd 3 ymgyrchydd bosteri lan ar swyddfa Jeremy Hunt yn Hindhead, Surrey.

Rali Caernarfon: 'Cynghrair radical' i amddiffyn cymunedau a S4C

protest-caernarfon-glaw.jpgCynhelir rali Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yng Nghaernarfon heddiw (Dydd Sadwrn, Rhagfyr 4ydd), yn erbyn toriadau arfaethedig S4C, a'r toriadau yn gyffredinol, fydd yn ôl y Gymdeithas yn niweidiol iawn i ddyfodol cymunedau Cymraeg.Fe fydd siaradwyr megis AS Arfon Hywel Williams, Silyn Roberts o'r Undeb Unsain, David Donovan o'r undeb BECTU, Hywel Roberts undeb y PCS, Daf

Jill Evans ASE: Gwrthod talu'r drwydded deledu

jill-evans.jpgMae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhoeddi heddiw fod Llywydd Plaid Cymru, Jill Evans wedi cadarnhau y bydd yn ymuno ag ymgyrch y Gymdeithas i wrthod talu am ei thrwydded deledu oherwydd y bygythiad diweddar i ddyfodol y sianel Gymraeg.Yn ogystal, datganodd y Gymdeithas eu bod nhw'n lansio yn swyddogol eu hymgyrch i beidio talu'r drwydded heddiw gan fod y Llywodraeth ddim wedi dangos awydd i newid

Mesur Iaith: Arestio ymgyrchwyr

gweithred-aber-tach10.jpg

Mae chwech ymgyrchydd iaith wedi cael eu harestio ar ôl peintio sloganau ar adeiladau'r Llywodraeth heddiw mewn protest ynglýn a diffygion y Mesur Iaith Gymraeg.

S4C: Gweinidog yn anwybyddu barn pob plaid wleidyddol yng Nghymru

Llundain Hunt.jpgMae ymgyrchwyr Iaith wedi ymateb yn ffyrnig i benderfyniad Ysgrifennydd Ddiwylliant y DG, Jeremy Hunt, i wrthod cynnal adolygiad o S4C.Ychydig wythnosau yn ôl ysgrifennodd arweinydd pob plaid yng Nghymru at David Cameron yn gofyn am "archwiliad cynhwysfawr" o'r sianel.

AS Ceidwadol, Simon Hart, yn dweud celwydd ynghylch maint y toriadau i gyllideb S4C

simon-hart.jpgMae Cymdeithas yr Iaith wedi beirniadu'n llym yr Aelod Seneddol Toriaidd Simon Hart, am ddweud celwydd ynghylch maint y toriadau i gyllideb S4C mewn cymhariaeth a llefydd eraill o fewn y DCMS. Mewn ebost at aelod o'r Gymdeithas dywed Simon Hart:"...

Dim sicrwydd o gyllid i S4C, medd pennaeth y BBC wrth ymgyrchwyr iaith

colin-simon-thompson.jpgFe wrthododd pennaeth y BBC, Mark Thompson, roi sicrwydd o gyllid gan y BBC i S4C wedi 2015 pan gafodd ei holi gan aelodau o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yng Nghaerdydd heddiw.Fe holwyd Mark Thompson, Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC, gan aelodau o'r Gymdeithas wrth gyrraedd cinio a drefnwyd gan y BBC ar gyfer gwleidyddion a phwysigion eraill ym mwyty drudfawr y Woods Brasserie,

Sefyllfa Argyfyngus S4C - peidiwch â thalu'r drwydded teledu

trwydded-deledu-chwistrellu.jpgHeb yn wybod i lawer o'n cyd-Gymry mae'r llywodraeth yn Llundain eisiau gwthio drwodd ddeddfwriaeth newydd a fydd yn rhoi'r grym i weinidogion gwtogi'n eithafol ar gyllid S4C, a hyd yn oed ei diddymu'n llwyr.Mae'r llywodraeth yn ceisio gwthio'r Mesur trwy Senedd San Steffan ar frys, felly mae'n hollbwysig ein bod ni'n dangos ein gwrthwynebiad i'r cynlluniau hyn