Darlledu

S4C: ymgyrchwyr yn meddiannu stiwdios BBC Aberystwyth

bbc-aberystwyth.jpgMae ymgyrchwyr iaith wedi meddiannu stiwdios y BBC yn Aberystwyth ac atal darllediad Radio Cymru heddiw (Dydd Mercher, 16eg Mawrth) fel rhan o'r ymgyrch i atal cynlluniau y BBC a'r Llywodraeth a fydd yn peryglu dyfodol y sianel.Mae Cymdeithas yr Iaith yn galw ar y BBC i gamu i ffwrdd o'r ddel bresennol gyda'r llywodraeth ac yn hytrach aros am adolygiad cynhwysfawr o S4

Dal i boeni am annibynniaeth S4C yn dilyn cyfarfod gyda Mark Thompson

bbc-mark-thompson.jpgBu aelodau o Gymdeithas yr Iaith yn cwrdd gyda Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC, Mark Thompson, yng Nghaerdydd heddiw i drafod dyfodol S4C.Mae Cymdeithas yr Iaith yn poeni am annibyniaeth a chyllid S4C ar ôl i Lywodraeth San Steffan benderfynu newid y ffordd y mae'r sianel yn cael ei ariannu heb ymgynghori gyda unrhyw un yng Nghymru.Yn dilyn y cyfarfod dywedodd Bethan

Cyn-ganghellor Ceidwadol yn erbyn newidiadau S4C

howethatcher.jpgMae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu sylwadau'r Arglwydd Geoffrey Howe, Diprwy Prif Weinidog, Canghellor ac Ysgrifennydd Tramor Prydain o dan Thatcher, yn erbyn cynlluniau'r Llywodraeth am doriadau o dros 40% i S4C ac i gael ei thraflyncu gan y BBC.Roedd yr Arglwydd Howe yn siarad heddiw yn ystod y ddadl ar y Mesur Cyrff Cyhoeddus a fyddai'n caniatau y cynlluniau i f

Aelodau Cymdeithas yr Iaith yn derbyn mechnïaeth

gweithred-caerdydd-jon.jpgRhoddwyd mechnïaeth i ddau aelod o Gymdeithas yr Iaith heddiw gan lys ynadon Caerdydd yn dilyn eu hymddangosiad ar gyhuddiad o Fyrgleriaeth - sef torri i mewn i swyddfa'r AS Torïaidd, sy'n cael ei rannu gan yr AC lleol, gyda'r bwriad o beintio slogan ar y wal yn galw am sicrwydd i ddyfodol S4C.

S4C: Lansiad grwp ymbarél

Grwp yn cwyno am 'sarhad' Llywodraeth y DG tuag at democratiaeth GymreigFe fydd nifer o fudiadau yn lansio grwp ymbarél newydd sydd yn ymgyrchu i achub S4C heddiw (10:30am, Dydd Llun 7fed Mawrth).Yn y lansiad byddant yn beirniadu Llywodraeth San Steffan am anwybyddu galwadau arweinwyr y pleidiau yng Nghymru am adolygiad llawn o'r sianel.Y mudiadau sydd wedi creu'r grwp ymbarél sydd am sefydlu S4C newydd sydd yn aml-gyfryngol, ydy BECTU, NUJ, Undeb yr Ysgrifenwyr, Equity, Undeb y Cerddorion, a Chymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Ymgyrchwyr yn targedu swyddfa Ceidwadwyr Caerdydd dros S4C

gweithred-caerdydd-jon.jpgMae dau o aelodau Cymdeithas yr Iaith wedi torri mewn i swyddfeydd yr Aelodau Seneddol a Cheidwadol lleol yng Nghaerdydd, heddiw (Dydd Sul 06/03/11) a pheintio slogan yn galw am sicrhau dyfodol S4C wrth i gynhadledd y blaid fynd yn ei blaen yn y brifddinas.

S4C: Gêm Bêl-Droed Cameron a'r BBC

peldroed-s4c.jpgFe fydd aelodau o Gymdeithas yr Iaith yn cynnal gêm bêl-droed wedi'u gwisgo fel David Cameron a phennaeth y BBC Mark Thompson er mwyn gwrthwynebu'r toriadau i S4C, cyn gorymdeithio i Gynadleddau y ddwy blaid wleidyddol yng Nghaerdydd heddiw (10:15am, Dydd Sadwrn y 5ed o Fawrth).Fe fydd y mudiad iaith yn gorymdeithio gyda undebau a grwpiau protest eraill yn erbyn toriadau'r L

S4C: Aelodau Cymdeithas yn targedu swyddfa Gweinidog

davidjones.jpgMae aelodau lleol o fudiad iaith wedi mynd ati i godi posteri ar swyddfa David Jones yn etholaeth Gorllewin Clwyd heno (Nos Sul 27/02/11) fel rhan o ymgyrch dros gadw annibyniaeth S4C.Mae'r posteri sydd yn datgan "David Jones Gwrandewch ar lais y pobl Cymru", yn rhan o ymgyrch genedlaethol gan y gr?p ymgyrch sydd yn honni fod y Llywodraeth a'r BBC yn cydweithio ar gynll

Gweithredu eto dros sianel deledu Gymraeg wedi 40 mlynedd

mast-carmel.jpgMae tri aelod o Gymdeithas yr Iaith a garcharwyd ddeugain mlynedd yn ôl am 12 mis am ddringo mast teledu a thorri i mewn i stiwdios Granada ym Manceinion wedi dringo mast teledu Carmel, ger Cross Hands, am 7.30am heddiw a chodi baner y Tafod.

Cynnal Gwersyll tu fewn i swyddfa'r BBC yng Nghaerfyrddin dros S4C

meddiannu-bbc-caerfyrddin.jpgMae nifer o bobl ifanc Sir Gaerfyrddin wedi meddiannu adeilad y BBC yng Nghaerfyrddin heddiw (Dydd Mercher, 23/2/11) fel rhan o'r ymgyrch i atal cytundeb rhwng y BBC a S4C, gan ddweud y byddai'n dinsitrio annibyniaeth y sianel.Dros y penwythnos, fe ddaeth tua 300 o bobl leol i brotest tu fas i swyddfeydd y BBC yng Nghaerfyrddin i ddangos eu gwrthwynebiad i'r c