Gwynedd Môn

Pleidlais ar ysgol Gwynedd: gofyn am fodel amgen

ysgol-parc1234.jpgMae Cymdeithas yr Iaith wedi erfyn ar gynghorwyr Gwynedd i wrthod cynlluniau i gau Ysgol y Parc cyn cyfarfod o Fwrdd y Cyngor heddiw.

Cau Ysgolion Gwynedd: Cwestiynu ymgynghoriad y Cyngor

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cwestiynu diben prosesau ymgynghorol Cyngor Gwynedd ynghylch dyfodol ysgolion pentrefol Gymraeg yn dilyn argymhelliad arall i gau Ysgol y Parc.Ddydd Iau (24/2), bydd Pwyllgor Craffu Addysg y Cyngor yn ystyried argymhelliad y dylid parhau gyda'r bwriad i gau Ysgol y Parc yn ymyl Y Bala ym Medi 2012.

Prif Weinidog mewn protest iaith dros ganolfan newydd Bangor

pontio-fflop.jpgAchosodd protestwyr iaith oedi i lansiad swyddogol canolfan celfyddydau newydd gan y Prif Weinidog ym Mhrifysgol Bangor heddiw (Dydd Gwener, Ionawr 21).Fe ddaeth tua 16 o brotestwyr ynghyd gyda phosteri yn dweud "Ble mae'r Gymraeg?", "Pontio, fflop i'r gymuned a'r Gymraeg", ac "A fo ben bid fflop" gan lwyddo i atal y seremoni lansio swyddogol rhag mynd yn ei flaen am tua 20 munud.Mae'r

Cymdeithas i 'symud ymlaen' o Saunders Lewis - Tynged yr Iaith 2

Bron i bumdeg mlynedd ar ôl darlith 'Tynged yr Iaith' gan Saunders Lewis, a arweiniodd at sefydlu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, bydd y mudiad yn rhannu ei gweledigaeth ar sut i sicrhau cymunedau Cymraeg cynaliadwy - mewn araith o'r enw Tynged yr Iaith 2.

Bydd rhai o aelodau'r mudiad yn darllen yr araith arbennig yma ym Mlaenau Ffestiniog ar y penwythnos (2pm, Dydd Sadwrn, Ionawr 15fed) a bydd plant ysgol y parc, ysgol mewn cymuned Cymraeg sydd o dan fygythiad, yn canu yn ystod y digwyddiad.

Rali Caernarfon: 'Cynghrair radical' i amddiffyn cymunedau a S4C

protest-caernarfon-glaw.jpgCynhelir rali Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yng Nghaernarfon heddiw (Dydd Sadwrn, Rhagfyr 4ydd), yn erbyn toriadau arfaethedig S4C, a'r toriadau yn gyffredinol, fydd yn ôl y Gymdeithas yn niweidiol iawn i ddyfodol cymunedau Cymraeg.Fe fydd siaradwyr megis AS Arfon Hywel Williams, Silyn Roberts o'r Undeb Unsain, David Donovan o'r undeb BECTU, Hywel Roberts undeb y PCS, Daf

Mesur Iaith: Arestio ymgyrchwyr

gweithred-aber-tach10.jpg

Mae chwech ymgyrchydd iaith wedi cael eu harestio ar ôl peintio sloganau ar adeiladau'r Llywodraeth heddiw mewn protest ynglýn a diffygion y Mesur Iaith Gymraeg.

Gobaith o'r Diwedd - Cyngor Sir Conwy

Ysgol-Llangwm-taith.jpgMewn datblygiad hanesyddol heddiw, bydd papur o flaen Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cwsmeriaid Cyngor Sir Conwy am 2pm brynhawn heddiw (Bodlondeb, Conwy) yn argymell fod y Cyngor yn newid ei Strategaeth Moderneiddio Ysgolion i gydnabod gwerth ysgolion pentrefol Cymraeg. Mae'r adroddiad yn argymell y dylai pob opsiwn yn y dyfodol ystyried yn ddwys anghenion y gymuned leol.

Llongyfarch Cyngor am amddifyn Ysgolion Gwledig Cymraeg

conwy-cadwn-ysgolion.jpgMae Cymdeithas yr Iaith wedi llongyfarch swyddogion Cyngor Conwy am eu parodrwydd i gymryd sylw o lais y bobl ac am eu penderfyniad i gryfhau ysgolion gwledig Cymraeg yn y sir.

Lluniau Gwyl Parc 2010

Cerdyn Post Tryweryn ar gyfer Cynghorwyr Gwynedd

taith-cadwnysgolion-b.jpgBydd aelodau o Gymdeithas yr Iaith yn cerdded 70 o filltiroedd er mwyn dobarthu a llaw Cerdyn Post anferth o Dryweryn i gynghorwyr Gwynedd yng Nghaernarfon o flaen pleidlais dyngedfennol am ddyfodol ysgol sy'n gonglfaen i un o gymunedau pentrefol enwocaf Cymru.Ar brynhawn Iau y 15ed o Orffennaf, bydd y Cyngor llawn yn pleidleisio ar ddyfdol yr ysgol yn y Parc, ger Y Bala, man geni Merched y Wawr.