Deddf Iaith

Gweithredu ym Mangor dros Ddeddf Iaith Newydd

Neithiwr (nos Sul 24/10/04), yn ninas Bangor, targedodd aelodau o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg ddegau o gwmniau preifat – (banciau, archfarchnadoedd, arwerthwyr tai, siopau cadwyn ayb) – gan orchuddio eu ffenestri a sticeri gludiog, sydd yn gofyn ‘Ble mae’r Gymraeg?’

Arestio Naw Aelod CYI yn Aberystwyth

Cafodd naw aelod o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg eu harestio prynhawn heddiw (Dydd Mercher) yn dilyn protest dros Ddeddf Iaith y tu allan i fwyty MCDONALDS yn Aberystwyth. Roedd rhai ugeiniau o aelodau'r Gymdeithas wedi ymgasglu tu allan i MCDONALDS cyn i'r naw gael eu harestio. Roedd y naw a arestiwyd yn fyfyrwyr ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwth.

Sticeri yn y Brifddinas

Neithiwr (nos Sul/bore Lun 17/10/04 –18/10/04), yng Nghaerdydd, targedodd aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg sawl cwmni preifat – (banciau, archfarchnadoedd, arwerthwyr tai, siopau cadwyn ayb) – gan orchuddio eu ffenestri â sticeri gludiog, sydd yn gofyn ‘Ble mae'r Gymraeg?'

Fforwm Genedlaethol i alw am Ddeddf Iaith!

Meirion Prys Yn dilyn tair wythnos o weithredu uniongyrchol mewn trefi ledled Cymru, mae Cymdeithas yr Iaith heddiw yn cyhoeddi manylion Fforwm Genedlaethol ar Ddeddf Iaith a gynhelir yn yr Hen Goleg, Aberystwyth ar Ddydd Sadwrn Mawrth 12fed 2005.

Taro 40 busnes mawr yn Aberystwyth!

Neithiwr (nos Fercher 06/10/04), yn nhref Aberystwyth, targedodd bron hanner cant o aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg dros 40 o gwmniau preifat – (banciau, archfarchnadoedd, arwerthwyr tai, siopau cadwyn ayb) – gan orchuddio eu ffenestri a sticeri gludiog, sydd yn gofyn ‘Ble mae’r Gymraeg?’

Stic yng Nghaernarfon! Parhau'r Ymgyrch!

Bu dros ugain o aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn protestio dros Ddeddf Iaith ar strydoedd Caernarfon dydd Sadwrn. Dechreuodd y brotest am 12 o’r gloch ar Stryd Llyn ac fe orchuddiwyd nifer o siopau cadwyn y dre gyda sticeri yn galw am Ddeddf Iaith a’r neges ‘Ble Mae’r Gymraeg?'.

Lansio cyfnod o ymgyrchu gweithredol i osod 'Deddf Iaith Newydd' ar yr agenda.

Neithiwr (nos Wener 24/9/04), yn nhref y Fflint, dechreuodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar gyfnod o bwyso gweithredol cyson, er mwyn tynnu sylw at yr angen am Ddeddf Iaith Newydd.

Cyfarfod Cyhoeddus - Y Gymraeg a'i hawliau

Meirion Prys Am 2yh heddiw, bydd Meirion Prys Jones, Prif Weithredwr newydd, Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn cymeryd rhan mewn cyfarfod cyhoeddus wedi ei drefnu gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg. Bwriad y cyfarfod – ‘Y Gymraeg a’i Hawliau’ – yw i drafod yr angen am Deddf Iaith Newydd.

Lansio Deiseb 'Gyrrwch yn Gymraeg'

Steddfod yr Urdd Ar hyn o bryd mae'r Asiantiaeth Safonau Gyrru yn methu cynnig gwasanaeth Cymraeg i Gymry ifanc sydd am ddysgu gyrru. Mae hyn wedi digwydd er fod gan yr Asiantiaeth Ddysgu Gyrru Gynllun Iaith sydd wedi ei gymeradwyo gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg.

Arestio saith ym Mryste

 crestceredigion.gif Cafodd saith aelod o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg eu harestio ym Mhencadlys ‘Orange’ ym Mryste brynhawn ddoe tra'n protestio am Ddeddf Iaith Newydd. Digwyddodd hyn ar ôl iddynt feddiannu rhan o’r pencadlys am dros tair awr a hanner a pheintio sloganau ar y wal.