Deddf Iaith

Agwedd hiliol siop 'Blacks'

BlacksMae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi derbyn cwyn yn ymwneud ag agwedd negyddol siop Blacks ym Metws-y-Coed tuag at yr iaith Gymraeg. Ar ddydd Gwener 24/03/06 fe aeth Dilwyn Llwyd o Gaernarfon a'i bartner i'r siop gyda ymholiad. Cafodd Mr Llwyd ymateb hiliol ac amharchus gan yr aelod o staff.

Cefnogaeth o bob cyfeiriad i Ddeddf Iaith Newydd

Alexia Bos SoleHeddiw (Sadwrn 25, Mawrth), yng Nghyfarfod Cyffredinol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn Aberystwyth, bydd aelodau yn clywed bod dadleuon y mudiad o blaid Deddf Iaith Newydd bellach wedi ennill cefnogaeth eang ymhlith cyrff a phleidiau gwleidyddol ar draws Cymru. Ymhellach, clywir am dystiolaeth rhyngwladol sydd yn cadarnhau fod deddfwriaeth o’r fath yn allweddol os am ehangu’r defnydd o’r iaith Gymraeg.

Deddf Iaith - Dysgu o brofiadau Catalonia

Alexia Bos SoleDydd Sadwrn yma, (Mawrth 25ain) bydd Cyfarfod Cyffredinol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg a gynhelir yn Aberystwyth, yn cael cyfle i glywed tystiolaeth rhyngwladol o bwysigrwydd deddfwriaeth gadarn yn y dasg o adfer iaith leiafrifol.

Cymdeithas a chyrff cydraddoldeb yn lobio Aelodau'r Cynulliad

SeneddCafodd cyfarfod lobio pwysig ei gynnal yn y Cynulliad Cenedlaethol heddiw dan y teitl 'Y Gymraeg – Hawliau Cyfartal?'. Trefnwyd y cyfarfod gyda chymorth Leanne Wood AC.

Cymdeithas yr Iaith yn ymuno mewn protest ar ddiwrnod agor y 'Senedd'

senedd-rhodri-bach.jpgBydd aelodau Cymdeithas yr Iaith yn ymuno â’r protestiadau ar Fawrth y 1af eleni - diwrnod agoriad swyddogol adeilad newydd y Cynulliad Cenedlaethol. Mae’r Gymdeithas am hoelio sylw Rhodri Morgan a’i lywodraeth at yr angen am ddeddfwriaeth newydd ym maes y Gymraeg.

Dathlu agoriad y 'Senedd' drwy ddadorchuddio bilfwrdd yn galw am Ddeddf Iaith

lansiad-bilfwrdd-rhodri-bach.jpgAr drothwy dathliadau agor adeilad newydd y Cynulliad Cenedlaethol, bu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn galw unwaith eto am Ddeddf Iaith newydd heddiw trwy ddadorchuddio bilfwrdd dychanol o Rhodri Morgan. Yno yn cefnogi'r ymgyrch oedd Leanne Wood AC ac Owen John Tomos AC ar ran Plaid Cymru

Carcharor a Phrif Weinidog wyneb yn wyneb

Gwenno Teifi a Rhodri MorganPan ddaw Rhodri Morgan - Prif Weinidog Cymru - i Neuadd Goffa Penparcau i annerch Plaid Lafur Aberystwyth (Nos Fercher 22ain), bydd yn dod wyneb yn wyneb â Gwenno Teifi, aelod o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg a garcharwyd am bum niwrnod yr wythnos ddiwethaf am ei safiad dros Ddeddf Iaith newydd.

Carcharor yn Rhydd – ond yr ymgyrch yn parhau!

radio_carmarthenshire.JPGYn dilyn rhyddhau Gwenno Teifi o garchar yn gynharach yn ystod y dydd, paentiodd aelodau o Gymdeithas yr Iaith y geiriau 'Deddf Iaith – dyma’r cyfle!' a 'Da iawn Gwenno'ar waliau Stiwdio Radio Sir Gâr yn Arberth neithiwr.

Gwenno yn cyrraedd Aberystwyth ar ol cyfnod yn y carchar

Gwenno TeifiDaeth bron i 100 o bobl i orsaf drennau Aberystwyth am 3pm heddiw i groesawu Gwenno Teifi yn ol i Gymru, ar ol cyfnod mewn carchar yn Sir Gaerloyw.

Ympryd i gefnogi carcharor

Gwenno TeifiBydd 28 o fyfyriwr Prifysgol Cymru Aberystwyth a Bangor, yn cynnal ympryd rhwng 9yb heddiw hyd nes i Gwenno Teifi gael ei rhyddhau o'r carchar, er mwyn dangos cefnogaeth iddi a'i safiad dewr dros Ddeddf iaith Newydd, yn dilyn ei charchariad gan Llys Ynadon Caerfyrddin ddoe.