Deddf Iaith

Her at y Prif Weinidog

Rhodri MorganMae Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Steffan Cravos wedi herio Prif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan, trwy ebost i ymweld a'r carcharor Gwenno Teifi yfory yn HMP Eastwood Park ger Caerloyw i drafod yr angen am Ddeddf Iaith Newydd.

Dywed Steffan Cravos:"Mae merch 19 oed yn y carchar oherwydd methiant llywodraeth y Cynulliad. Dylai Rhodri Morgan, o'i fan gyfforddus, ystyried ymweld â'r carchar."

Dirwy drom i aelod arall o'r Gymdeithas

Gwyn Sion Ifan - Awen MeirionlYmddangosodd y degfed aelod on Gymdeithas yr Iaith Gymraeg o fewn cyfnod o lai na dau fis ger bron Llys Ynadon Caerdydd heddiw am achosi difrod troseddol i adeilad Llywodraeth Cymru fel rhan o’r ymgyrch dros Ddeddf Iaith. Derbyniodd Gwyn Sion Ifan, rheolwr Awen Meirion, Y Bala ddirwy o £450 am beintio’r slogan ‘Deddf Iaith’ ar y wal.

Cyfarfod Llwyddiannus yng Nghanolfan y Mileniwm

Canolfan y Mileniwm Bu cyfarfod llwyddiannus iawn, gyda'r stafell gynhadleddau yn llawn, yng nghanolfan y Mileniwm neithiwr i drafod yr angen am Ddeddf Iaith Newydd . Cafwyd ymateb candarhaol gan yr holl wrth-bleidiau a oedd yn bresennol, ac roedd consensws barn yn benodol am yr angen am statws swyddogol i'r Gymraeg, hawliau i'r Gymraeg a'r angen am gomisiynydd iaith annibynol.

Alun Pugh yn gwrthod mynychu cyfarfod tyngedfennol i drafod dyfodol y Gymraeg.

alun_pugh.jpgNos Fawrth, 24ain o Ionawr yng Nghanolfan y Mileniwm Caerdydd bydd Cyfarfod Cyhoeddus yn cael ei gynnal er mwyn ymgynghori ar yr angen am Ddeddfwriaeth Newydd ym maes y Gymraeg. Daw’r cyfarfod yn dilyn cyfnod o drafodaeth wleidyddol ac ymgynghori â phleidiau gwleidyddol.

Cymdeithas yn llongyfarch Ynadon Caerdydd

Fe gododd aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar eu traed yn Llys Ynadon Caerdydd heddiw a llongyfarch yr Ynadon am iddynt ddanfon arwydd clir at y Cynulliad trwy osod y ddirwy leiaf hyd yma ar unrhyw ddiffynydd yn dilyn ei rhan yn yr ymgyrch ddiweddar dros Ddeddf Iaith Newydd. Yno i fynegi ei chefnogaeth i'r ymgyrch roedd yr actores Iola Gregory a nifer o aelodau'r cyhoedd.

Datganiad Bwrdd yr Iaith yn fuddugoliaeth i'r Gymdeithas

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn croesawu datganiad Bwrdd yr Iaith Gymraeg fod angen adolygu Deddf Iaith 1993. Dywedodd Dafydd Morgan Lewis ar ran y Gymdeithas:"Mae’r datganiad hwn wnaed gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg heddiw yn gosod y Bwrdd yn yr un gwersyll â’r rhai sydd fel ni yn galw am Ddeddf Iaith gryfach.

Ymyrraeth Bwrdd yr Iaith yn profi'r angen am Ddeddf Iaith Newydd

Gwenno TeifiFe ymddangosodd Gwenno Teifi, aelod 18 oed o Gymdeithas yr Iaith yn Llys Ynadon Caerfyrddin ddydd Llun diwethaf 9/1, am iddi wrthod talu iawndal a chostau llys o £200 yn dilyn protest yn stiwdio Radio Sir Gar yn 2004.

Meddiannu Llys Caerfyrddin

Gwenno TeifiTorwyd ar draws gwrandawiad yn Llys Ynadon Caerfyrddin heddiw pan feddianwyd yr ystafell gan 25 o aelodau Cymdeithas yr Iaith pan ddaeth yn amlwg nad oedd unrhyw ddarpariaeth ar gyfer achos Gymraeg yn erbyn aelod o'r Gymdeithas a oedd yn wynebu carchar.

Dros 200 yn galw am Ddeddf Iaith Newydd!

Ble mae'r Gymraeg?Daeth dau gant o aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i Rali Calan y Mudiad gynhaliwyd yng Nghaerdydd heddiw. Yn y rali datganodd Steffan Webb, Rheolwr Menter Iaith Rhondda Cynon Taf, ei gefnogaeth i Ddeddf Iaith Newydd.

2006 - Blwyddyn Deddf Iaith

Aneurin Bevan Am 2 o'r gloch heddiw bydd Rali-brotest Deddf Iaith yn cael ei chynnal ar Stryd y Frehnines, Caerdydd (cychwyn ger cerflun Aneurin Bevan). Bwriad y rali yw crisialu holl ymgyrchoedd gwahanol Cymdeithas yr Iaith a fu’n tynnu sylw at yr angen am Ddeddf Iaith Newydd.