Deddf Iaith

Iceland yn Llusgo'r iaith Gymraeg yn ôl i Oes yr Iâ

iceland.jpgMae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cyhuddo y cwmni gyda'i wreiddiau yng Nghymru o lusgo'r iaith Gymraeg yn ôl i Oes yr Ia. Dywedodd Dafydd Morgan Lewis:"Yr oedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn Llangefni bore heddiw wrth i gwmni Iceland agor siop newydd yn y dre.

Mesur Iaith Cyflawn - mynnwch fwy i bobl Cymru!

Cyhoeddi'r Gorchymyn Iaith yn fan cychwyn ond yn rhwystro’r ffordd at hawliau.Ar ddiwrnod hanesyddol cyhoeddi’r Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol (LCO) ar yr iaith Gymraeg, mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn herio Llywodraeth y Cynulliad i fynnu mwy o bwerau er mwyn llunio mesur iaith cyflawn – a hynny heb ymyrraeth oddi wrth y Senedd yn Llundain.Mae’r Gorchymyn yn cynnwys pwerau i wneud yr iaith Gymraeg yn iaith swyddogol a sgôp i sefydlu Comisiynydd Iaith Gymraeg – dau bwynt allan o dri bu Cymdeithas yr Iaith yn galw amdanynt."Ond hawliau amodol yw’r hyn sy’n cael eu cy

Aelodau Seneddol Llundain yn bygwth gwanhau’r Gorchymyn Iaith

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn galw ar Aelodau Seneddol ac Aelodau Cynulliad i sicrhau hawliau i bobl Cymru i’r GymraegMae’n ymddangos y bydd Aelodau Seneddol yn San Steffan yn gwanhau drafft Gorchymyn Iaith y Cynulliad ar ôl ei gyhoeddi yn yr wythnosau nesaf. Yn sgil hyn, byddant yn bygwth hawl pobl Cymru i’r Gymraeg.

Hen Galan – Agwedd Ieithyddol Newydd

09rali-caerdydd-ion09.jpgYn dilyn bron i flwyddyn o ymgyrchu yn erbyn cwmnïau yn y sector breifat bu Cymdeithas yr Iaith yn cynnal rali yn y Brifddinas ar stryd fawr mwyaf Cymru heddiw i dynnu sylw'r busnesau mawr a'r Llywodraeth am yr angen am ddeddf iaith gynhwysfawr.Meddai Bethan Williams, Cadeirydd grŵp Deddf Iaith:"Rydyn ni wedi bod yn ymgyrchu'n galed dros y misoedd diwethaf gan lobio a gweithredu'n uniongyrchol yn erb

Sion Corn yn Rhoi Rhestr Siopa'r Gymraeg i Siop Orange yn Aberystwyth

Sion CornGall Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ddatgelu bydd Sion Corn yn ymweld â siop ffoniau symudol 'Get Connected', Ffordd y Môr, Aberystwyth ddydd Sadwrn yma (13/12) am 1pm ac yn tynnu o'i sach rhestr o wasanaethau yr hoffai weld cwmni Orange yn darparu yn y Gymraeg. Fe fydd Sion Corn yn trosglwyddo'r rhestr i weithwyr y siop gan ofyn iddynt ei ddanfon ymlaen at gwmni Orange, yn ogystal a gofyn i'r siop i gefnogi galwad y Gymdeithas trwy fynnu gwasanaeth dwyieithog i'w cwsmeriaid.

Dirwyon Trwm i Ymgyrchwyr Iaith

Steffan Cravos a Osian Jones yn y LlysDerbyniodd dau aelod o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg, Steffan Cravos ac Osian Jones, ddirwyon a chostau o £750 yr un ar ôl ymddangos ger bron Llys Ynadon Pwllheli heddiw. Cafwyd y ddau yn euog o achosi difrod troseddol i siopau Boots a Superdrug yn Llangefni, Caernarfon a Bangor.

Cymdeithas yr Iaith yn targedu Abbey Caerfyrddin ac Aberystwyth

Ble mae'r Gymraeg?Fe fydd aelodau o Gymdeithas yr Iaith yn picedi y tu fas i Banc Abbey yng Nghaerfyrddin ac yn Aberystwyth bore dydd Sadwrn y 18/10 am 11am. Cynhelir y picedi fel rhan o ymgyrch y Gymdeithas i atgoffa Llywodraeth y Cynulliad fod yn rhaid cynnwys y sector breifat o fewn unrhyw fesur iaith. Mae hyn yn digwydd mewn cyfnod tyngedfenol lle y disgwylir cyhoeddi LCO drafft yr iaith Gymraeg yn fuan.

Aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn y Llys

Steffan Cravos a Osian Jones yn y LlysBydd dau aelod amlwg o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yn ymddangos gerbron Llys Ynadon Pwllheli am 10.30 bore dydd Gwener, Hydref 17. Cyhuddir Steffan Cravos, cyn- gadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ac Osian Jones, Trefnydd Cymdeithas yr Iaith yng Ngogledd Cymru o ddifrod troseddol.

Rhybudd Olaf Cymdeithas yr Iaith i’r Llywodraeth

Ble mae'r Gymraeg?Bydd Cymdeithas yr Iaith yn cyflwyno rhybudd olaf i Lywodraeth y Cynulliad ar faes yr Eisteddfod ddydd Iau y 7fed o Awst. Mae'r Gymdeithas hyd yn oed wedi gwahodd Alun Ffred Jones y Gweinidog Treftadaeth newydd i ymuno gyda hwy yn y gwrthdystiad.

Manylion Gigs Cymdeithas - Eisteddfod Caerdydd 2008

Taith TafodY lleoliad am yr wythnos fydd Clwb Ifor Bach, Stryd Womanby, Caerdydd, gyda tri llawr o adloniant yn cael eu cynnal o nos Sadwrn drwodd i nos Sadwrn a dau gig gwahanol yn cael eu cynnal bob nos. Mae'r llawr gwaelod yn dal 210 yn unig a'r llawr canol/uchaf 260 - felly cysylltwch â'r brif swyddfa i archebu tocynnau cyn iddyn nhw werthu allan - 01970 624501 neu post[AT]cymdeithas[DOT]org .